Perustuslakivaliokunnan kuntajakolausunnosta

Perustuslakivaliokunnan lausunto kuntarakennelakiehdotuksesta tuli julkisuuteen pari tuntia sitten. Lausunnossa näytetään pääosin vihreää valoa lakiesitykselle. Valiokunnan lausunnossa kuitenkin edellytetään että kunnilla täytyy olla puolen vuoden varoaika miettiä selvityksiä sen jälkeen kun niin sanottu sote-laki on eduskunnassa hyväksytty. Huomionarvoista on, että lausunto sisältää peräti kolme eriävää mielipidettä, kaksi hallituspuolueilta ja yhden yhteisen oppositiopuolueilta. Eriävien mielipiteiden keskeisin sanottava on […]

Kuntajakolausuntoa odotellessa

Perustuslakivaliokunta antaa tänään (18.6.) lausuntonsa kuntarakenneuudistukseen liittyvästä kuntajakolain muutoksesta. Julkisuudessa jo olleiden tietojen mukaan lausunto ei ole yksimielinen. Tämä ei sinänsä olisi perustuslain tulkintaa koskevissa asioissa yleensä ongelma. Asia on oikeastaan päinvastoin.  Kuten Helsingin Sanomien julkaisemassa Tuomas Ojasen ja Juha Lavapuron mielipidekirjoituksessa (HS 18.6.) esitetään, historiallisesti merkittävätkin valtiosääntöoikeudelliset tulkintaratkaisut ovat olleet muualla tyypillisesti erimielisiä. Tällaista erimielisyyttä ei […]

Johannes Heikkonen: Suvivirsi ja uskonnonvapaus

        Se meille muistuttaapi         hyvyyttäs’, Jumala,         ihmeitäs’ julistaapi         se vuosi vuodelta. Kulttuurisen ja uskonnollisen tradition välisen rajan piirtäminen on eittämättä hyvin haastavaa. Selvää vastausta siihen, onko esimerkiksi yllä lainattua suvivirttä tai kouluissa esitettäviä joulukuvaelmia pidettävä enemmän uskonnollisina vai kulttuurisina ei […]

Juha Lavapuro: Ne bis in idem ja perustuslakivaliokunnan kompromissit

Perustuslakivaliokunnan on antoi eilen (31.5.) odotetun lausuntonsa kaksoisrangaistavuuden kiellosta eli ns. ne bis in idem -säännöstä (PeVL 17/2013 vp). Konkreettisesti asia koski hallituksen esitystä laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, mutta käytännössä kysymys oli ne bis in idemin kansallisesta tulkinnasta. Kahdesti rankaiseminen samasta teosta kielletään tunnetulla tavalla muun muassa […]