Elina Pirjatanniemi: Poliisi opinto-ohjaajana

Opetusministeriön julkaisema Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009-2015 nostaa esiin kunnianhimoisia kansainvälistymistavoitteita. Strategian hahmottelemassa Suomessa korkeakoulut ovat kansainvälisesti tunnettuja ja vetovoimaisia opiskelu-, tutkimus- ja työympäristöjä. Lahjakkaiden ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden toivotaan valitsevan suomalaiset korkeakoulut laadukkaan koulutuksen ja tutkimuksen sekä suomalaisen työelämän tarjoamien mahdollisuuksien houkuttelemina. Palvelut tukevat Suomeen tulemista ja jäämistä. Yliopistoille tässä ei ole mitään kovin uutta. Monet […]

Johannes Heikkonen: Suvivirren lomaltapaluu

Aiemmin kesän alussa kirjoitin tässä blogissa koulujen juhlien uskonnollisten elementtien, ja erityisesti suvivirren ongelmallisuudesta yksilöiden uskonnonvapauden kannalta. Kun nyt heti lomien päättymisen alkuun saimme eduskunnan oikeusasiamieheltä jälleen kannanoton tähän nimenomaiseen kysymykseen, on asiaan syytä lyhyesti palata. Näin siksi, että näyttää siltä, että nyt käsillä olevassa oikeusasiamiehen päätöksessä ovat läsnä kaikki ne keskeiset ongelmalliset  piirteet, joista […]