Juhani Kortteinen: Hankalat ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksista käytävä sekä syvempi että pintatason keskustelu on meilläkin vähitellen vilkastunut akselilla pyhistä teksteistä konnaoikeuksiin. Keskustelua leimaa usein retorinen kärjistäminen, jossa puolelta jos toiseltakin puristellaan paperimassanukkeja, joihin sitten on helppo pistellä neuloja ikään kuin kyseessä olisi tosiolevainen vastus. Näin saatetaan suistua turhanaikaisiin yksinkertaistuksiin ja yleistyksiin. Monesti tuntuu myös siltä, ettei mitään uutta auringon alla. Keskustelu […]

Perustuslakivaliokunnan harharetket

Perustuslakivaliokunta antoi kuluvan viikon torstaina uuden lausunnon yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Lausuntoa on jo ehditty kommentoida sekä tiedotusvälineissä että blogosfäärissä. Vastaanotto on ollut jopa naurettavan ristiriitainen  – johtuen lähinnä siitä, että lausunto itsekin on sitä. Mitä valiokunta siinä oikeastaan haluaa sanoa? Kuten Jyrki Virolainenkin jo ehti todeta, perustuslakivaliokunnan lausunnon ydin löytyy viimeisestä perusteluosasta otsikon ”Sopimusvapaus” alta. Siinä […]

Tuomas Mylly: Järkeä tekijänoikeuslakiin

53.000 ihmistä allekirjoitti Järkeä tekijänoikeuslakiin –kansalaisaloitteen. Aloite etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Aloitteen mukaan: ”Esityksen pääasiallinen tavoite on korjata voimassa olevan lainsäädännön ylilyönnit verkkovalvonnan ja vahingonkorvausten osalta. Esityksen tarkoitus ei ole muuttaa tekijänoikeuksien alaisen sisällön lataamista lailliseksi, vaan tehdä yksittäisten ihmisten tekijänoikeuksin suojatun sisällön lataamisesta rangaistavaa tekijänoikeusrikkomuksena. Vakavampi tekomuoto, tekijänoikeusrikos, mahdollistaa kotietsinnät, takavarikot ja suuret vahingonkorvaukset. Tekijänoikeusrikoksista […]

Pauli Rautiainen: Perusoikeuksien heikennyskielto ja talouden kriisi

Viime vuosina Euroopassa on keskusteltu runsaasti vallitsevan talouspolitiikan perus- ja ihmisoikeusvaikutuksista. Ihmisoikeusraporteissa toistuu huomio, että vallitseva eurooppalainen talouspolitiikka on kurjistanut haavoittuvassa asemassa olevien olosuhteita ja lisännyt esimerkiksi lapsiköyhyyttä. Nämä havainnot ovat nostaneet esiin kysymyksen siitä, tulisiko yhteiskunnallisen resurssienjaon olla perusoikeuskontrollin piirissä ja millä tavoin tämä voitaisiin toteuttaa. Eurokriisin hoitoon käytetty talouspolitiikka ja euroalueella asuvien ihmisten sosiaaliset […]

Tuomas Ojanen & Juha Lavapuro: ”Konnaoikeuden” perusteet

Suomalaisen poliittisen eliitin piirissä tuntuu valtaavan yhä enemmän alaa käsitys, jonka mukaan perus- ja ihmisoikeudet ovat lähinnä ”konnaoikeutta”:  näillä oikeuksilla paapotaan lähinnä rikollisia ja näistä oikeuksista johdetut näkemykset ovat muutoinkin usein eri planeetalta kuin niin sanottu ”terve järki” ja ”tavallisten ihmisten oikeustaju”. Äskettäin kuoroon liittyi pitkän uran tehnyt poliitikko, Osmo Soininvaara (vihr.) blogikirjoituksellaan ”Ne bis […]

Juhani Kortteinen: Uusia tuulia

Askel kohti tehokkaampaa ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus tuli voimaan 3. 5. 2008, ja sopimuksen on tähän mennessä ratifioinut 130 valtiota sekä Euroopan unioni.  Suomi on ainoa Pohjoismaa ja Itämeren alueen valtio, joka ei ole vielä sopimusta ratifioinut, mutta Suomessakin sopimuksen ratifioinnin valmistelu on edennyt loppusuoralle.  Sopimuksen ratifioiminen on Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa, ja […]