Uhkapeliä ihmisoikeuksilla, osa 2

Perustuslakivaliokunnan tuoreen kannan (PeVL 34/2014 vp) mukaan tarkkailuhaalareiden käytölle Suomen vankiloissa ei ole perustuslaista tai kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johtuvia esteitä. Vankeuslainsäädännön muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä ehdotettiin, että eristämistarkkailussa olevalta vangilta voidaan edellyttää erityisen tarkkailuvaatetuksen käyttöä. Tällainen eristämistarkkailu ei saa kuitenkaan kestää yli kuutta vuorokautta, ellei kiellettyjä aineita tai esineitä ole havaittu henkilönkatsastuksessa, jolloin eristämistarkkailua saadaan jatkaa […]

Pauli Rautiainen: Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyys kaatui perustuslakivaliokunnassa

Eduskunnan sivistysvaliokunta sai viime viikolla valmiiksi mietinnön uutta ammattikorkeakoululakia koskeneesta hallituksen esityksestä. Esitys oli valtiosääntösääntöoikeudellisesti kiinnostava, koska siinä hallitus toi eduskuntaan kolmatta kertaa reilun kymmenen vuoden sisään esityksen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyydestä, kuten tässä blogissa on jo aiemmin kirjoitettu. Koska perustuslakivaliokunnan jo aiemmin tunnistamat perusoikeusongelmat eivät olleet kadonneet mihinkään, hallituksen sitkeä yritys tuoda pakkojäsenyys ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin törmäsi […]

Perustuslakivaliokunta edellyttää merkittäviä muutoksia yhdenvertaisuuslakiesitykseen

Perustuslakivaliokunta antoi eilen (22.10.) pitkään odotetun lausuntonsa  (PeVL 31/2014 vp) hallituksen esityksestä uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi (HE 19/2014 vp). Miksi pitkään odotetun? Ensinnäkin jo siitä syystä, että yhdenvertaisuuslaki vaikuttaa keskeisesti erityisen merkittävän perus- ja ihmisoikeuden toteutumiseen. Se konkretisoi perustuslain 6 §:n, ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden yhdenvertaisuus- ja syrjintäkieltosäännöksiä sekä toteuttaa perustuslain 22 §:n mukaista julkisen vallan velvoitetta turvata perusoikeuksien ja […]

Elektroninen massavalvonta: kustannustehotonta, eettisesti väärin ja perusoikeuksien vastaista

Euroopan unionin seitsemännessä puiteohjelmassa rahoitetun SURVEILLE-tutkimusprojektin äskettäin julkistamassa tutkimusraportissa osoitetaan, että modernin elektronisen massavalvonnan keinot ovat paitsi tehottomia ja suhteettoman kalliita myös eettisesti hyvin arveluttavia sekä vastoin etenkin yksityisyyden suojan ja henkilötietojen suojan perusoikeuksia. Projektissa insinööreistä, juristeista ja etiikan tutkijoista koostuneet kolme eri tutkimusryhmää tutkivat useita erilaisia valvontateknologioita omien tieteenalojensa näkökulmista: Insinöörit tarkastelivat valvontateknologioita niiden […]

Martin Scheinin: “Terroristisessa tarkoituksessa tehty murha”

Helsingin käräjäoikeus päätti perjantaina 10.10. vangita kolme terrorismirikoksista epäiltyä miestä. Lisäksi neljäs mies on määrätty vangittavaksi poissaolevana. Tiedotusvälineiden mukaan kyse olisi islaminuskoisista Suomen kansalaisista, joista osa olisi somalialaistaustaisia, osa suomalaistaustaisia. Useimmissa tapauksissa kummittelee teonkuvauksissa ilmaisu “terroristisessa tarkoituksessa tehty murha”. Ainakin yhdessä tapauksessa käräjäoikeus hyväksyi vangitsemisen tuolla nimikkeellä. Onko Suomi siis saanut ensimmäiset oikeat terroristinsa? Ei […]

Suomi jatkaa tietojen säilyttämistä viranomaisten tarpeisiin

Perustuslakiblogissa seuratun tietoyhteiskuntakaaren eduskuntakäsittely on päättymässä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön hyväksymisen jälkeen siihen, että tietojen säilyttymisvelvollisuuden säilyttämistä pidetään välttämättömänä ”viranomaisten toimintaedellytysten kannalta” vakavan rikollisuuden torjumiseksi.  Kun säilyttämisvelvollisuuteen velvoittanut direktiivi todettiin unionin tuomioistuimen ratkaisulla pätemättömäksi huhtikuussa 2014, tietojen säilyttämisen välttämättömyyttä viranomaisten tarpeisiin on nyt arvioitu ”kansallisista lähtökohdista”. Säilyttämisvelvollisuutta kuitenkin rajataan mm. yksilöimällä palvelut, joista tietoja säilytetään. […]

Isyyslainsäädännön uudistus: Toistuuko vuoden 1976 isyyslain voimaanpanolain syrjivä perintö?

Eduskunnassa on parhaillaan vireillä HE 91/2014 vp isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä voimassa oleva vuonna 1976 säädetty isyyslaki ja samaan aikaan säädetty isyyslain voimaanpanolaki ehdotetaan kumottaviksi ja korvattaviksi uudella isyyslailla. Esityksen tavoitteena on ratkaista isyyslain voimaanpanolain tuottamat krooniset ja toistuvat yhdenvertaisuusongelmat isyyskanteiden käsittelyssä. Osin tässä onnistutaankin. Ehdotettava laki kumoaa jo neljä kertaa Euroopan […]