Anu Mutanen: ”Suomi on täysivaltainen tasavalta… Suomi on Euroopan unionin jäsen” – Suvereenisuussääntelyn ja -tulkinnan muutos EU-jäsenyyden aikana

Suomi juhli 20-vuotista jäsenyyttään Euroopan unionissa (EU) 1.1.2015. EU-jäsenyyden aikana suomalainen valtiosääntöoikeus on kokenut merkittäviä muutoksia, joita voidaan luonnehtia valtiosääntömme eurooppalaistumiseksi ja kansainvälistymiseksi. Tämä muutos on vaikuttanut olennaisesti valtion täysivaltaisuutta koskeviin perustuslain säännöksiin: Perustuslakimme ensimmäinen pykälä sisällyttää nykyään suomalaisen valtiojärjestyksen perusratkaisuihin samaan aikaan sekä valtion täysivaltaisuuden että EU-jäsenyyden. Miten tähän on tultu? Tilanne hallitusmuodon aikakaudella […]

Valtiosääntöoikeudellisia väitösblogeja

Kuluvan kevään aikana on tarkastettu useita valtiosääntöoikeudellisia väitöskirjatutkimuksia. Perustuslakiblogissa tullaankin julkaisemaan sarja tuoreisiin väitöskirjatutkimuksiin pohjautuvia ”väitösblogeja”. Kirjoitussarjan aloitti Tuomas Metsäranta poliisin salaisia tiedonhakintakeinoja koskevalla kirjoituksellaan. Vielä tällä viikolla blogissa julkaistaan Anu Mutasen kirjoitus Suomen suvereenisuutta koskevan sääntelyn ja tulkintojen muutoksesta EU-jäsenyyden aikana. Heidän jälkeensä luvassa on vielä Janne Salmisen kirjoitus Suomen valtiosäännön avautumisesta unionijäsenyyden myötä sekä Anna Hyvärisen […]

Tuomas Metsäranta: Turvallisuutta hinnalla millä hyvänsä? Salaisia tiedonhankintakeinoja koskevasta kehitykseksestä yksityiselämän suojan näkökulmasta

Teknologian kehittyminen, rikollisuuden muutokset ja kansainvälinen kehitys rikostorjunnan alueella ovat vaikuttaneet siihen, että poliisille on myönnetty viimeisten vuosikymmenten aikana lisääntyvässä määrin salaisesti käytettäviä tiedonhankintakeinoja. Tiedonhankintakeinoja on asteittain lisätty myös siten, että toimivaltuuksia on myönnetty ensin rikosten selvittämiseen ja myöhemmin samoja valtuuksia on myönnetty rikosten estämiseen ja paljastamiseen. Vähitellen myös tiedonhankintakeinojen käytön mahdollistavien rikosten määrää on […]