Jasmine Sommardal: Valtakunnanoikeus ja riippumattomuus

Perustuslakivaliokunta päätti 19.2.2020 yksimielisesti pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin esitutkinnan toimittamiseksi ulkoministeri Haavistoa koskevassa ministerivastuuasiassa (PeVP 6/2020 vp). Ministerivastuuasia, sen käsittely eduskunnassa ja valtakunnanoikeudessa sekä asian seuraamukset ministerille ovat olleet laajasti esillä mediassa. Kuten Pauli Rautiaisen aiemmasta blogikirjoituksesta ja valiokunnan päätöksestä hyvin ilmenee, on kuitenkin edelleen ilmeisen ennenaikaista sanoa, että ministeri Haavistoa uhkaa valtakunnanoikeus. Tilanteeseen liittyy […]

Lauri Koskentausta: Viranomaisten automatisoidun päätöksenteon valtiosääntöoikeudellisista reunaehdoista

Viime vuosina on käyty laajaa julkista keskustelua, miten tekoälysovellutuksia voitaisiin hyödyntää eri yhteiskunnan osa-alueilla. Yhtenä osana tätä keskustelua on myös arvioitu mahdollisuuksia automatisoida joitakin viranomaisten päätöksenteon osia. Konkreettisia lakiehdotuksia on tehty useita viimeisen kahden vuoden aikana, mutta ne eivät ole edenneet oikeudellisten haasteiden vuoksi. Perustuslakivaliokunnan arvioinnissa näiden lakiehdotusten keskeisimmäksi haasteeksi on muodostunut se, että viranomaisten […]

Pauli Rautiainen: Perus- ja ihmisoikeuskontrolli petti syksyllä 2015 – työttömien tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla olleiden vanhempien ja heidän lastensa ihmisoikeuksia loukattiin

Kirjoitin vuoden 2015 lopulla perustuslakiblogissa siitä, kuinka Sipilän hallituksen säästölait läpäisivät perustuslakivaliokunnan ennakollisen perus- ja ihmisoikeuskontrollin. Nyt viisi vuotta myöhemmin Suomi sai Strasbourgista langettavan ratkaisun Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden rikkomisesta: syksyllä 2015 hyväksytty varhaiskasvatuslain muutos, jolla lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen rajattiin 20 tuntiin viikossa ja kokoaikainen varhaiskasvatus myönnettiin pääsääntöisesti kokoaikaisesti opiskelevien tai työssä olevien vanhempien lapsille, rikkoi […]

Iiris Annala: Oleskeluluvan menettäneiden asema sosiaaliturvajärjestelmässä

Sosiaalityössä kohdataan yhä useammin henkilöitä, jotka ovat eri syistä menettäneet oleskelulupansa. Käsittelen tässä kirjoituksessa heidän epäselvää asemaansa sosiaaliturvajärjestelmässä. En viittaa kirjoituksessa oleskeluluvan menettämisellä niihin erityisiin tilanteisiin, joissa henkilön oma menetelty on mahdollisesti vaikuttanut oleskeluluvan voimassaolon päättymiseen, vaan yleisesti siihen, että henkilön oleskelulupa on jostain syystä umpeutunut myöntämättä jääneen jatkoluvan tai oleskeluluvan perumisen vuoksi. Keskityn tilanteisiin, […]