Pauli Rautiainen: Valmiuslain toisen soveltamisviikon tilinpäätös – näemme vilahduksia suvereenista

Viimeiset viikot lähes kaiken on toisteltu olevan poikkeuksellista. Tämä on kuitenkin oikeastaan aivan normaalia, sillä etenemme kohti yhä syvempää poikkeustilaa. Olemme matkalla yhä lähemmäksi maailmaa, johon Carl Schmittin kuulu lausuhdus ”suvereeni on se, joka päättää poikkeuksesta” viittaa. Matkan aikana olemme jo silloin tällöin nähneet vilahduksia suvereenin takinliepeistä, vaikka emme hänestä tai siitä kunnolla saakaan otetta. […]

Jukka Kumpuvuori & Martin Scheinin: Vammaisoikeudet turvattava myös koronapandemian aikana

Vammaisille henkilöille koronaepidemian aikana ja aivan erityisesti Uudellamaalla on turvattava terveydenhuollon ja eräät muut palvelut kotiin. YK:n vammaissopimuksen 11 artikla edellyttää vammaisoikeuksien toteuttamista myös koronapandemian aikana. Vammaisoikeudet ovat viime vuosina saaneet vähitellen, joskin epätasaisesti jalansijaa sekä Suomen oikeusjärjestyksessä että asenneilmapiirissä. Kriisiaikoina kuitenkin tämä edelleen herkkä alue helposti jää huomioimatta. Esimerkkejä meillä jo on. Kela yritti […]

Martin Scheinin & Pauli Rautiainen: Koronakriisin uusissa toimissa valmiuslain nojalla ollaan nyt poikkeamassa ihmisoikeussopimuksista – valtioneuvosto leikkii jumalaa

Valtioneuvosto antoi illalla 25.3. valmiuslain käyttöönottoasetukset liikkumisen kieltämisestä Uudenmaan ja muun Suomen välillä (118 §, M 8/2020 vp) ja terveydenhuoltohenkilöstön työvelvollisuuden toteuttamiseksi (95 §, M 7/2020 vp). Tätä kirjoitettaessa asetukset ovat eduskunnan tarkastettavina. Ne tulevat voimaan vasta, kun eduskunta on ne hyväksynyt. Valtioneuvosto toivoo, että tämä tapahtuisi jo huomenna perjantaina 27.3. Näiden asetusten kautta on […]

Sakari Melander: Valmiuslain rikkomisen rangaistavuus

Suomessa eletään tällä hetkellä varsin poikkeuksellisessa tilanteessa. Eduskunta on 18.3.2020 päättänyt, että valtioneuvoston asetus (125/2020) tiettyjen valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitettujen toimivaltuuksien käyttämisestä voidaan saattaa voimaan, minkä jälkeen eduskunnassa on käsitelty kolmea muuta valmiuslakiin liittyvää asetusta. Valmiuslakiin liittyviä valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä on jo laajasti tarkasteltu perustuslakiblogissa julkaistuissa kirjoituksissa. Tässä kirjoituksessa on tarkoitus sen sijaan lyhyesti tarkastella, mitä rikosoikeudellisia […]

Lauri Koskentausta: Mitä ovat poikkeuslait ja milloin niitä voidaan käyttää?

Tässä blogissa on käsitelty laajasti koronaepidemiaa, jonka vuoksi Suomen todettiin olevan valmiuslain mukaisessa poikkeustilassa. Viime päivinä muutamissa puheenvuoroissa on nostettu esille kysymys siitä, että tarvittavia lakeja tulisi ”säätää poikkeuslakeina” poikkeukselliseen tilanteeseen reagoimiseksi. Tässä kirjoituksessa pyrin avaamaan lyhyesti, mitä poikkeuslaeilla tarkoitetaan ja mitä perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä asiasta on olemassa. Mitä ovat poikkeuslait? Poikkeuslaissa on kyse eduskunnan hyväksymästä […]

Martin Scheinin: Koronakriisi ja perustuslaki – perusoikeusminimalismi vai perusoikeuslähtöinen konstruktio?

Esitin viime viikon lopulla varsin pessimistisen arvion, jonka mukaan Suomen perusoikeusjärjestelmä olisi pettämässä koronakriisin oloissa. Mietittyään asiaa viikonlopun yli Pauli Rautiainen esitti optimistisemman katsauksen menneen viikon tapahtumiin. Jatkan nyt keskustelua yhdestä avainkysymyksestä. Toistan ensin oman kirjoitukseni toisen kappaleen: Tähän tilanteeseen on jouduttu sen vuoksi, että vuoden 2011 valmiuslaki kirjoitettiin perusoikeuksia poikkeusoloissa koskevan perustuslain 23 §:n […]

Pauli Rautiainen: Ensimmäisen valmiuslain soveltamisviikon tilinpäätös

Tällä viikolla olen pohdiskellut useaan otteeseen Albert Camus’n romaania Rutto. Kirja kertoo ihmisten taistelusta ruttoepidemiaa vastaan algerialaisessa Oranin kaupungissa. Ihmisten jokapäiväinen elämä muuttuu ruttobasillin saapuessa kaupunkiin, joka eristetään viranomaisten käskystä muusta maailmasta: ”Kadut olivat joka ilta täynnä samaa joukkoa, ja elokuvateattereiden edustalla jonotettiin kuten ennenkin. Epidemia näytti olevan tukahtumassa. Kului kuitenkin joitakin päiviä, joiden aikana […]