Martin Scheinin: Kokoontumis- ja mielenosoitusvapaus koronaepidemian aikana

Tässä kirjoituksessa jatkan Matti Muukkosen avaamaa keskustelua kokoontumis- ja mielenosoitusvapaudesta. Tartuntatautilain 58 §:n nojalla aluehallintovirastot antoivat 24.8. yhdenmukaiset päätökset kieltää yli 50 hengen kokoontumiset. Esimerkki yhden AVI:n päätöksestä on tässä, ja lainaan siitä varsinaisen kieltomääräyksen: “Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset […]

Pauli Rautiainen: Harkintavallan käyttöä koskevia huomioita AVIen rajoituspäätöksiä koskevaan tällä viikolla käytyyn keskusteluun

Aluehallintovirastot (6 kpl) antoivat maanantaina 24.8.2020 yleistiedoksiantona uudet tartuntatautilain 58 §:n tarkoittamat päätökset, joilla ne kiristivät rajoitustoimia COVID-19 -pandemian torjumiseksi koskien yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia. Tässä ei sinällään ole mitään ihmeellistä. Päätösten antaminen on AVIen tehtävä ja vastaavia päätöksiä on annettu maaliskuulta alkaen. Suomen koronarajoitustoimet ovat perustuneet, vaikka kevään valmiuslakikeskeisestä julkisesta keskustelusta ja sitä ylläpitäneestä valtioneuvoston viestinnästä toisin saattoi päätellä, jo […]

Matti Muukkonen: Voiko oikeudelle osoittaa mieltä asettaa ehtoja?

Sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ovat keskeisiä läntisten demokratioiden peruspilareita, ns. klassisia vapausoikeuksia. Ne ovat toistensa sisaruksia, sillä kaikki palvelevat samaa tarkoitusta: Yksilön oikeutta ilmaista pään sisäisiä asioitaan, so. laajasti ymmärrettyä mielipiteenvapautta. Siinä missä sananvapauden käyttämisen tuloksena tuotetaan puhetta, kirjoitusta tai vaikkapa taidetta, on kokoontumisvapaus ilmaisun instrumenttina keskittynyt väliaikaisten kokousten aikaansaamisen turvaamiseen, kun taas yhdistymisvapauden avulla […]

Pauli Rautiainen: Reunahuomioita tällä viikolla karanteenista ja tartuntatautipäivärahasta käytyyn keskusteluun

Jokunen viikko sitten Suomessa siirryttiin tilanteeseen, jossa koronan tarttuvuusluku ylitti yhden. Epidemian toisen aallon sanotaan olevan ovella. Rajoitusten purkamisesta on astuttu kohti niiden kiristämistä. Perustuslakiblogi seuraa ja taustoittaa keskustelua myös syksyllä. Pääministeri Sanna Marin ilmoitti tänään tiedotustilaisuudessa hallituksen valmistelevan – kaiken varalta – tiekarttaa vaiheittaisesta siirtymisestä ankarampiin rajoitustoimiin, jos epidemiatilanne sitä vaatii. Valtioneuvosto antoi tänään […]