Susanna Lindroos-Hovinheimo: Mistä Vastaamo vastaa?

Viime päivinä keskustelu Vastaamon tietomurrosta on käynyt kuumana. Tapaus herättää monenlaisia oikeudellisia kysymyksiä vastuusta. Mikä taho on vastuussa, mistä ja millä perustella? Keskityn tässä pohtimaan pelkästään Vastaamoa, enkä tarkastele tietomurron tekijää. En myöskään ota kantaa siihen hankalaan kysymykseen, onko löydettävissä pykälää, jonka perusteella murrettujen tietojen lukemisesta voitaisiin rangaista. Vastaamo-tapaus ilmentää nykyään varsin yleistä tilannetta, jossa […]

Pauli Rautiainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi suosituksiin perustuvat asumisyksikköjen vierailukiellot

Perustuslakiblogissa on käsitely maaliskuulta alkaen lukuisia kertoja valtioneuvoston, kuntien ja muiden toimijoiden linjauksia, joiden oikeusperustaan liittyy rajoitustoimien laillisuutta koettelevia ongelmia. Osa kysymyksistä on edennyt laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten ratkottavaksi. Yksi teema on ollut asumisyksiköiden yleiset vierailukiellot. Niistä Jukka Kumpuvuori kirjoitti perustuslakiblogissa keväällä erityisesti vammaisten henkilöiden asumisyksikköjen näkökulmassa. Oikeudellisesti Kumpuvuoren tuolloin käsittelemä oli pitkälti yleistettävissä asumisyksikköihin yleisesti. […]

Lauri Koskentausta: Hallituksen esitysten peruuttaminen hallituksen keinona lopettaa asian eduskuntakäsittely

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 22.10.2020 käyttää harvoin käytettävää mahdollisuutta peruuttaa hallituksen esitys. Kyseisen peruuttamisen taustalla oli mm. perustuslakivaliokunnan lausunto 32/2020 vp, jota Pauli Rautiainen on käsitellyt tässä blogissa aiemmin. Helsingin sanomien jutussa 26.10. läpikäytiin hallituksen esitysten peruuttamista yleisellä tasolla. Pyrin tällä kirjoituksella kuvaamaan, millaisia edellytyksiä hallituksen esityksen peruuttamisella on ja millaisissa tilanteissa esityksiä viime vuosina on […]

Pauli Rautiainen: Keskustelu lainvalmistelun ongelmista jatkuu – kansliapäälliköiden puolustautuminen nostaa esiin vain uusia kysymyksiä

Perustuslakiblogissa viikko sitten julkaistu kirjoitus tartuntatautilain ravintolarajoituksia ja matkustusrajoituksia koskeneiden esitysten perustuslakiongelmista sekä esitysten taustalla olevista lainvalmisteluun heijastuvista poliittis-hallinnollisen kulttuurin ongelmista on poikinut vilkasta yhteiskunnallista keskustelua. Helsingin Sanomat julkaisi kokoavan artikkelin minun ja oikeuskansleri Tuomas Pöystin aihetta koskeneesta twitter-keskustelusta. Pöystin oman blogikirjoitukseni teemoja erittäin hyvin taustoittavat ja kontekstoivat kommentit löytyvät myös perustuslakiblogin kirjoituksen kommenttipalstalta. Tämän […]

Matti Muukkonen: Ravintolarajoituksista lokakuussa 2020

Perustuslakiblogissa on kuluvan vuoden aikana käsitelty useita COVID-19-tilanteesta johtuvia perusoikeusrajoituksia sekä niiden perustuslainmukaisuutta. Tuoreimpana esimerkkinä tästä oli blogin vastaavan toimittajan, apulaisprofessori Pauli Rautiaisen kirjoitus ”Tartuntatautilain muutoksen törmäsivät perustuslakiin – mistä on kysymys?”. Tuossa kirjoituksessaan Rautiainen avasi kahden hallituksen esityksen (137/2020 ja 139/2020) valmistelua sekä perustuslakivaliokunnan lakiehdotusten johdosta antamien lausuntojen (PeVL 32/2020 vp ja 31/2020 vp) […]

Pauli Rautiainen: Tartuntatautilain muutokset törmäsivät perustuslakiin – mistä on kysymys?

Perustuslakivaliokunta antoi torstaina kaksi hyvin kriittistä lausuntoa tartuntatautilain muutoksista. Valiokunta katsoi valtion rajat ylittävän liikkumisen koronatestausta koskeneen hallituksen esityksen ja ravintolarajoituksien jatkamista koskeneen hallituksen esityksen covid-19 taudin leviämisen torjuntaan tavoitteet hyväksyttäviksi. Paljoa muuta hyvää valiokunta ei sitten näissä hallituksen esityksissä nähnytkään. Valiokunnan lausuntojen johdosta molempien esitysten pykälät kirjoitetaan nyt lähes kokonaan uudestaan. Rajat ylittävää liikkumista […]

Lauri Koskentausta: Soten ”paluu” perustuslakivaliokuntaan – huomioita arvioinnin lähtöasetelmista

Pääministeri Marinin hallituksen sotelinjaukset sote-uudistukseksi julkaistiin tänään. Hallituksen ministerityöryhmän linjaus on käynyt eduskuntaryhmien käsiteltävänä ja linjauksista on julkaistu pääkohdat sisältävä tiedote ja powerpoint-esitys. Eduskunnalle lakiesitys ollaan ilmeisesti antamassa joulukuun alussa. Julkinen keskustelu esityksen tulevasta perustuslainmukaisuuden arvioimisesta on ehtinyt jo vähitellen alkaa. Tässä kirjoituksessa yritän luoda kuvaa lähtöasetelmista, mistä lähdetään liikkeelle, kun asia ”palaa” perustuslakivaliokunnan käsittelyyn […]