Siina Raskulla: EU:n oikeusvaltioraportti: Raportti vai arvoasiakirja?

Edellisessä kirjoituksessani kuvasin Euroopan unionin oikeusvaltioraportin Suomen maaraportista ja EU:n raportista saamaani ensivaikutelmaa tutkijana, joka on kiinnostunut valvonnan systemaattisuudesta ja tulosten raportoinnista, sekä valvontamekanismin vaikuttavuudesta. Yhtäältä dataa ja systemaattisuutta kaipaavan tutkijana ja toisaalta eurooppalaisen yhteiskunnan tulevaisuudenkehityksestä kiinnostuneena kansalaisena ensivaikutelma ei ollut vakuuttava. Vaikutelma parani, kun huomioon otettiin eri asiakirjoissa julkaistut tiedot koskien metodologiaa, esimerkiksi jäsenmailta […]

Martin Scheinin: Päivi Räsäsen sananvapaus

Helsingin Sanomat julkaisi 25.7.2021 Tommi Niemisen todella kiinnostavan artikkelin (€),  jossa eriteltiin kansainvälistä ja erityisesti yhdysvaltalaista mobilisaatiota kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) puolustamiseksi rikossyyteitä vastaan. Jutun mukaan Suomea moititaan nyt sananvapauden räikeästä loukkaamisesta, muun ohessa vaatien kansainvälisiä pakotetoimia valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle tämän päätettyä syyttää Räsästä. Jutun mukaan Toiviainen on nostanut kolme eri syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. […]

Siina Raskulla: EU:n oikeusvaltioraportti – kopioi ja liitä?

EU:n oikeusvaltion tilaa tarkasteleva raportti julkaistiin 20.7.2021. Raportti tarkasteli Euroopan unionin ja sen kunkin jäsenmaan oikeusvaltion tilaa. Tämä kirjoitus tarkastelee lyhyesti Suomen raporttia, ja vielä lyhyemmin EU:n raporttia. Tässä kirjoituksessa keskiössä ovatkin havainnot koskien raporttien metodologiaa, tulosten raportointia ja mekanismin vaikuttavuutta. EU oikeusvaltion valvojana Euroopan unionissa on ollut käynnissä ’rule of law crisis’, suomalaisittain oikeusvaltiokriisi […]

Susanna Lindroos-Hovinheimo: Näkyykö metsä puilta? Unionin toimivalta ja sen rajat

EU:n metsästrategia on herättänyt Suomessa kiivasta keskustelua. Erityisen kiinnostavana voidaan pitää kiistelyä siitä, onko unionilla toimivaltaa säädellä metsiä. Pohdiskelen tässä kirjoituksessa toimivaltaan liittyviä ongelmia. Metsien sääntelyä koskeva keskustelu kuvaa hyvin EU:n oikeusjärjestyksen erityispiirteitä, jotka eivät yleisessä keskustelussa tule kovin selkeästi esille. Toimivalta on myös tärkeä oikeusfilosofinen kysymys, sillä kyse on vallasta ja sen rajoista. Unionin […]

Anton von Schrowe: Vangit koronarajoitusten kohteena

Yhteiskunnassa leviävä korona aiheuttaa vankiloille erityislaatuisen riskin. Tauti leviää vankilaolosuhteissa nopeasti, koska vangit tyypillisesti joutuvat olemaan toistensa kanssa tiiviisti tekemisissä, tilat ovat ahtaat eikä sairastuneiden ja altistuneiden eristäminen välttämättä ole mahdollista. Niinpä koronapandemia on alusta asti aiheuttanut muutoksia vankiloissa. Esimerkiksi tuomion täytäntöönpanoa vapaudessa odottavien henkilöiden eli sellaisten, jotka lähinnä tulevat suorittamaan sakon muuntorangaistusta tai lyhyttä […]

Pauli Rautiainen: Virheestä ja sen korjaamisesta – voidaanko ilmeisen perustuslainvastainen terveydenhuolto-oikeuden ydinlainsäädännön kumoaminen oikaista?

Suomen säädöskokoelmassa julkaistiin 30 päivänä kesäkuuta 2021 laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021). Sen 2 §:llä kumottiin mm. kansanterveyslaki (66/1972) ja eräitä pykäliä lukuun ottamatta erikoissairaanhoitolaki eli terveydenhuolto-oikeuden ydinlait, jotka määrittävät sote-palveluiden järjestämisvastuun. Lakeja ei ollut tarkoitus kumota. Oli tapahtunut virhe. Lain 69 §:ssä oli säädetty: […]