Perustuslakiblogille Oikeudenturvaaja-tunnustus

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry jakoi lauantaina 12.9.2020 vuoden 2020 Oikeudenturvaaja-tunnustuksen Perustuslakiblogille. Tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on ansioitunut perus- ja ihmisoikeuksien puolustamisessa. Tunnustusta perusteltiin näin: Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran ajankohtaispalstana toimiva Perustuslakiblogi on jo vuosia osallistunut julkaisemillaan kirjoituksilla ansiokkaasti Suomessa käytävään perus- ja ihmisoikeuksia koskevaan keskusteluun sekä oikeusvaltion turvaamiseen. Tänä vuonna Perustuslakiblogi on osoittanut tärkeytensä […]

Perustuslakiblogin kirjoituksista käydään keskustelua Etiikka.fi-sivustolla

Perustuslakiblogin kirjoitukset ovat synnyttäneet vilkkaan keskustelun perus- ja ihmisoikeuksista poikkeusoloissa filosofian tutkijoiden Etiikka.fi-sivustolla, joka popularisoi etiikan tutkimusta helposti lähestyttävässä muodossa. Arto Laitinen ja Henrik Rydenfelt aloittivat keskustelun dialogilla, jossa ruoditaan Uudenmaan sulkemista koskenutta perustuslakiblogin kirjoitusta esimerkiksi näin: ”Hallitus on toki tiedotustilaisuuksissaan antanut perusteita, joita on ruodittu kriittisesti esim. perustuslakiblogissa, eli kenties voimme vain sopia olevamme […]

Koronavirukseen liittyvää valtiosääntökeskustelua muualla

Useissa maissa on ryhdytty viime viikkoina koronaviruksen leviämisen torjunnan tai hidastamisen johdosta monenlaisiin ihmisten normaalielämään rajusti kajoaviin toimenpiteisiin. Monissa maissa on siirrytty normaalioloista poikkeustilaan ottamalla käyttöön poikkeuksellisia tilanteita varten varalla olevaa lainsäädäntöä. Suomessakin siirryttiin jo hetki sitten pienoispoikkeustilaan julistamalla koronavirus yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, joka antoi viranomaisten käyttöön tartuntatautilain keinovalikoiman. Tämän jälkeen on aloitettu keskustelu varsinaiseen poikkeustilalainsäädäntöön […]

Sote, perustuslaki ja kriitikkojen ääni

Kuten viime perustuslakiblogauksessa todettiin, perustuslakivaliokunnan maakunta- ja soteuudistusta koskeva lausunto PeVL 26/2016 vp on saanut julkisuudessa hyvinkin myönteisen vastaanoton. Muun muassa Aulis Aarnion ja Elina Pirjatanniemen  kirjoitukset ovat sittemmin vahvistaneet tätä vaikutelmaa. Toisaalta uusilta soraääniltäkään ei ole vältytty. Mistään kovin laajan kansanjoukon kritiikistä ei sinänsä kai voida puhua, mutta ei toisaalta myöskään vaikutusvallan näkökulmasta aivan […]

Sote, perustuslakivaliokunta ja asiantuntijalausunnot

Perustuslakivaliokunnan maakunta- ja soteuudistusta koskeva lausunto PeVL 26/2016 vp on saanut julkisuudessa pääosin myönteisen vastaanoton. Yksimielistä lausuntoa on pidetty seikkaperäisenä, hyvin perusteltuna ja valiokunnan rooliin nähden puoluepoliittisista kytkennöistä asianmukaisella tavalla vapaana. Yksimielisyys vallitsee myös siitä, että sote-uudistus on valiokunnan lausunnon jälkeenkin muodossa tai toisessa toteutettava, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä toteutuminen yhdenvertaisesti voidaan taata myös […]

Missä asiantuntijat, siellä ongelma?

Hallituksen hankkeet kaatuvat – syytetään asiantuntijoita. Hallitus ei saa hankkeita aikaiseksi – syytetään asiantuntijoita. Hallituksella ei ole tietoa missä mennään – syytetään asiantuntijoita. Todellakin – kun vielä pari viikkoa sitten joidenkin arvovaltaisten kommentaattoreiden mielestä suomalainen demokratia oli kriisissä, kun valtiosääntöoikeuden professorit ja ne ”kaikenmaailman dosentit” lausuvat liikaa ja liian tiukasti, nyt on ongelma jo sekin, ettei lausuta. […]

Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet: Hakeeko hallitus tietoisesti perustuslaillista konfliktia?

Ex-pääministeri Jyrki Katainen totesi aikoinaan yhdeksi poliittisen päätöksenteon ongelmaksi sen, että ”muutosta johdetaan lakikirja kädessä”. (HS 6.8.2013). Nykyinen hallitus vaikuttaa todellakin ottaneen ex-pääministerin neuvosta vaarin: se ei tunnu enää vilkuilevan etukäteen edes perustuslakiin poliittisia linjanvetoja tehdessään. Tästä kertovat tänään hallituksen neuvottelussa hyväksytyt “Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet”. Hallitus esittää kursailematta muun muassa selvitettäväksi sellaista, jonka hallituksen pitäisi […]