Juhani Kortteinen: Ihmisoikeustuomioistuin hyväksyi Ranskan huivikiellon – Jäikö tilaa vähemmistöjen oikeuksille?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto antoi 1.7.2014 tuomionsa S.A.S v. Ranska -asiassa (43835/11). Tapauksessa oli kysymys Ranskan lainsäädännöstä, joka kieltää kasvojen peittämisen julkisilla paikoilla sakkorangaistuksen uhalla. Asian saattoi EIT:n käsiteltäväksi islaminuskoinen nainen, joka katsoi kiellon estävän häneltä hänen uskonnollisen vakaumuksensa mukaisen pukeutumisen, eli kasvot peittävän huivin pitämisen julkisilla paikoilla. EIT katsoi kuitenkin, ettei valittajan oikeuksia ollut loukattu, […]

Juhani Kortteinen: Perhesuhteisiin perustuva työsyrjintä on rikos

Korkein oikeus antoi tänään (KKO 2015:14, 10.6.2015) merkittävän työsyrjintää koskevan tuomion Lapin Kansa –lehden päätoimittajan irtisanomista koskevassa asiassa. Lehden päätoimittajaksi valitulta henkilöltä oli työhaastattelussa kysytty, oliko hän tai hänen puolisonsa poliittisesti aktiivinen. Hän oli vastannut kysymykseen kieltävästi ja näin tehdessään puolisonsa osalta totuudenvastaisesti. Hän oli rekisteröidyssä parisuhteessa toisen naisen kanssa, mutta ei ollut oikaissut haastattelussa […]

Juhani Kortteinen: Hieno päivä ihmisoikeuksille!

Tämän päiväinen äänestys tasa-arvoisesta avioliittolaista osoitti Suomen kuuluvan siihen ihmisoikeuksiin sitoutuneiden oikeusvaltioiden perheeseen, joka ottaa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden vaatimukset vakavasti. Myös silloin, kun syrjinnän kohteena on seksuaalinen vähemmistö. Kansalaisaloittetta vastaan meillä esitetyt – ja nyt siis hävinneet – perusteet ovat sinänsä tuttuja jo muista maista. Homoseksuaalisesti suuntautuneiden ihmisten halveksuntaa ja syrjintää on myös muualla pyritty […]

Juhani Kortteinen: Oikeusvaltion tienhaaroja

Terveestä maalais- tai kaupunkilaisjärjestä tai vielä jylhemmin ilmaistuna kansan oikeustajusta on tullut viime aikoina hyvin suosittu ja käteen käypä kassara perusoikeuskeskustelussa. Perusoikeudet on joillakin tahoilla koettu oppineiden saivarteluna ja turhana esteenä rikollisuuden torjunnalle ja muulle yleisen hyvän edistämiselle. Samaan aikaan, kuten Lauri Lehtimaja yleisönosastokirjoituksessaan (HS) totesi, varsinkin vanhan liiton juristit epäilevät perusoikeuksiin sisältyvän sen verran […]

Juhani Kortteinen: Kuka vakuuttaisi vammaisen?

Meille suhteellisen terveille ihmisille, joilla ei ole elämään suuremmin vaikuttavaa vammaa, ovat vammaisen ihmisen elämään liittyvät erilaiset vivahteet enimmäkseen tuntemattomia. Monesti vammaisen ihmisen elämää rajoittaa ja vaikeuttaa moni sellainen asia, jota emme edes tule ajatelleeksi. Eräs tällainen seikka on vaikeudet vakuutusten saamisessa. Vammattoman ihmisen arkipäivään kuuluu kotivakuutusten, henkivakuutusten, tapaturmavakuutusten, matkavakuutusten ja muiden vastaavien yksilön asemaa […]

Juhani Kortteinen: Turbaaneja, huiveja ja ristejä – uskontoperustaisen pukeutumisen rajoittamisesta

Moninaistuneessa, mutta yhdenmukaistuvassa maailmassa, pukeutuminen ja siihen liittyvät sovinnaisuudet ja virallismääräykset joutuvat toisinaan törmäyskurssille yksilön omien sovinnaisuuksien ja uskomusten kanssa. Joskus vaatimusta pukeutua tietynlaisiin asusteisiin tai suojavarusteisiin voidaan pitää niin hyvin perusteltuna, että meidän omat valintamme saavat väistyä. Suojakypärän käyttö erinäisissä rakennusalan töissä on ilmeisen perusteltu vaatimus yksilön suojelemiseksi, mutta miten pitäisi suhtautua tilanteisiin, joissa […]

Juhani Kortteinen: Hankalat ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksista käytävä sekä syvempi että pintatason keskustelu on meilläkin vähitellen vilkastunut akselilla pyhistä teksteistä konnaoikeuksiin. Keskustelua leimaa usein retorinen kärjistäminen, jossa puolelta jos toiseltakin puristellaan paperimassanukkeja, joihin sitten on helppo pistellä neuloja ikään kuin kyseessä olisi tosiolevainen vastus. Näin saatetaan suistua turhanaikaisiin yksinkertaistuksiin ja yleistyksiin. Monesti tuntuu myös siltä, ettei mitään uutta auringon alla. Keskustelu […]