Liisa Murto: Merkittävä päätös vammaisen kohtaamasta syrjinnästä

Oulun käräjäoikeus antoi 7.5.2013 erittäin merkittävän päätöksen yhdenvertaisuuslain vastaisesta syrjinnästä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa (T 13/8551). Tapauksessa kantaja oli näkövammainen erityisluokanopettaja, joka oli työskennellyt erityisluokanopettajana Oulun kaupungilla syksystä 2001 lähtien määräaikaisissa virkasuhteissa. Hän oli ollut hoitovapaalla keväällä 2010 ja hoitovapaa oli päättymässä 31.7.2010. Kantaja oli ilmoittanut koulun rehtorille aikomuksensa palata syksyllä hoitovapaalta töihin. Koulun uusi rehtori […]