Lauri Koskentausta: Esityksen pöydällepanosta eduskunnan täysistuntotyössä

Eduskunnan päätöksentekomenettelyt saivat helatorstaiviikon poliittisessa keskustelussa poikkeuksellisen paljon huomiota. Yksi osa menettelytapoja koskevaa keskustelua oli keskustelu pöydällepano-oikeuden sisällöstä. Pöydällepanolla tarkoitetaan eduskunnassa sitä, että eduskunta päättää jättää asian ”pöydälle” odottamaan erikseen päätettävää myöhempää istuntoa. Viikon aikana osoittautui, että eduskunnan työjärjestyksen asiaa koskevat säädökset eivät ole täysin yksiselitteisiä. Tällä tekstillä yritän muodostaa kuvaa, mitä sääntely sanoo pöydällepanosta […]

Lauri Koskentausta: Arviointia kuntavaalien ajankohdan siirrosta

12.3.2021 annetulla hallituksen esityksellä tämän vuoden kuntavaaleja on ehdotettu siirrettäväksi tämän vuoden kesäkuulle. Esityksen taustalla on ollut eduskuntapuolueiden puoluesihteerien enemmistön kannattama ehdotus siitä, että tulisi siirtää koronatilanteen vuoksi. Julkisuudessa on käyty aiheesta paljon erilaista keskustelua, jonka puitteissa on ehdotettu erilaisia toimenpiteitä asiaan liittyen. Yritän tässä kirjoituksessa avata muutamia oikeudellisia näkökulmia tähän keskusteluun. Mitä oikeudellisia ongelmia […]

Lauri Koskentausta: Kuntavaalien ajankohdan siirtämiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä

Viimepäivinä on käyty julkista keskustelua siitä, tulisiko kuntavaalien ajankohtaa siirtää koronatilanteen vuoksi. Keskustelu asiasta alkoi osin jo viime syksynä, kun esimerkiksi entinen politiikan toimittaja Unto Hämäläinen esitti syksyllä vaalien siirtämistä. Nyt keskustelua ovat jatkaneet mm. emeritus professori Heikki Paloheimo ja dosentti Ville Pernaa. Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on kommentoinut asiaa esimerkiksi Helsingin sanomissa, Ylellä ja […]

Lauri Koskentausta: Lyhyt katsaus Suomen perustuslain valvontajärjestelmän historiaan – miten nykymalliin on tultu?

Perustuslakivaliokunta hyväksyi 9.12.2020 mietinnön ulkoministeri Pekka Haavistoa kohtaan tehdystä ministerivastuumuistutuksesta. Yhtenä sen jälkeen alkaneen julkisen keskustelun kulmana on virinnyt jälleen keskustelu siitä, tulisiko perustuslain valvojana olla perustuslakivaliokunta, tavalliset tuomioistuimet vai erillinen perustuslakituomioistuin. Kyseisen keskustelun juuret ovat kaukana historiassa. Yritän tällä kirjoituksella kuvata historiallista taustaa siihen, miten nykyiseen perustuslain etu- ja jälkikäteisvalvonnan yhdistelmämalliin on päädytty. Säätyjen […]

Lauri Koskentausta: ”Kieltäydyn tämän vuoksi ottamasta aloitetta käsittelyyn” – puhemiehen tehtävästä kieltäytyä ottamasta asiaa käsiteltäväksi

Kuluvalla viikolla nähtiin eduskunnassa rutiinista poikkeava tilanne, kun varapuhemies Antti Rinne kieltäytyi ottamasta kansalaisaloitetta käsiteltäväksi. Tiistaina 24.11.2020 täysistunnon asialistalla oli kansalaisaloite ”Henkilötunnuksen uudistamisesta sukupuolineutraaliksi luovuttava.” (KAA 7/2020 vp). Aloitteessa esitettiin, että hallitusohjelmaan kirjatusta lainsäädäntöhankkeesta tulee luopua. Olen käsitellyt kyseiseen aloitteeseen liittyvää problematiikkaa aiemmin tässä blogissa. Kyseistä puhemiehen kieltäytymisoikeutta on viime vuosina käytetty kohtalaisen vähän. Läpikäyn […]

Lauri Koskentausta: Hallituksen esitysten peruuttaminen hallituksen keinona lopettaa asian eduskuntakäsittely

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 22.10.2020 käyttää harvoin käytettävää mahdollisuutta peruuttaa hallituksen esitys. Kyseisen peruuttamisen taustalla oli mm. perustuslakivaliokunnan lausunto 32/2020 vp, jota Pauli Rautiainen on käsitellyt tässä blogissa aiemmin. Helsingin sanomien jutussa 26.10. läpikäytiin hallituksen esitysten peruuttamista yleisellä tasolla. Pyrin tällä kirjoituksella kuvaamaan, millaisia edellytyksiä hallituksen esityksen peruuttamisella on ja millaisissa tilanteissa esityksiä viime vuosina on […]

Lauri Koskentausta: Soten ”paluu” perustuslakivaliokuntaan – huomioita arvioinnin lähtöasetelmista

Pääministeri Marinin hallituksen sotelinjaukset sote-uudistukseksi julkaistiin tänään. Hallituksen ministerityöryhmän linjaus on käynyt eduskuntaryhmien käsiteltävänä ja linjauksista on julkaistu pääkohdat sisältävä tiedote ja powerpoint-esitys. Eduskunnalle lakiesitys ollaan ilmeisesti antamassa joulukuun alussa. Julkinen keskustelu esityksen tulevasta perustuslainmukaisuuden arvioimisesta on ehtinyt jo vähitellen alkaa. Tässä kirjoituksessa yritän luoda kuvaa lähtöasetelmista, mistä lähdetään liikkeelle, kun asia ”palaa” perustuslakivaliokunnan käsittelyyn […]