Liisa Nieminen: Tapaus Hamalainen v. Suomi ihmisoikeustuomioistuimen suureen jaostoon – samaa sukupuolta olevien oikeus solmia avioliitto keskenään?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto käsittelee parhaillaan suomalaisen transsukupuolisen ihmisen, Heli Hämäläisen, valitusta. Hämäläinen ole voinut Suomen lain mukaan saada uutta sukupuoltaan vastaavaa henkilötunnusta, koska hänen aviopuolisonsa ei ole antanut siihen suostumustaan.  Henkilötunnuksen muuttumisen myötä avioliitto olisi myös muuttunut rekisteröidyksi parisuhteeksi koska Suomen laki ei salli samaa sukupuolta olevien avioliittoa.  Puolisot haluavat kuitenkin jatkaa avioliittoaan. Rekisteröity […]