Maija Dahlberg: Kohti kokonaisvaltaisempaa käsitystä perustuslain tulkinnasta – perustuslakikontrollin läpinäkyvyys ja legitiimiys Suomessa

Perustuslakivaliokunta on tällä hetkellä yhteiskunnallisen keskustelun polttopisteessä. Haavisto -asian ympärillä tapahtuneet vaiheet nostivat pintaan kysymyksiä perustuslakivaliokunnan roolista ja politisoitumisesta. Mikä on perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvosten rooli perustuslakivaliokunnan toiminnassa? Onko perustuslakivaliokunnan jäsenten mahdollista pysyä ainoastaan oikeudellisen harkinnan puolella, ja miten tähän vaikuttavat perustuslakivaliokunnan kuulemien oikeudellisten asiantuntijoiden erilaiset ja jopa täysin vastakkaiset tulkinnat perustuslaista? Minkälainen on se prosessi, jonka […]