Matti Muukkonen: HE 39/2021 vp kaatui – mitä tilalle?

Suomen koronavirustilanne näyttää juuri tänään olevan kehittymässä myönteiseen suuntaan. Tilanne on parantunut nopeassa tahdissa, sillä vielä viime viikolla eduskunta käsitteli niin hallituksen kuin THL:n piirissä välttämättömäksi arvioituja liikkumisrajoituksia. Tämä ehdotus (HE 39/2021 vp) sai kuitenkin perustuslakivaliokunnassa (PeVL 12/2021 vp) erittäin kriittisen vastaanoton, jonka seurauksena valtioneuvosto päätti vetää ehdotuksensa pois. On syytä pohtia millaisella ratkaisulla voitaisiin […]

Matti Muukkonen: PowerPoint-poikkeusoloista ja vähän muusta

Eduskunnan täysistunto päätti eilen, että valtioneuvoston 5. maaliskuuta antamat valmiuslain käyttöönottoasetukset koskien hallintoviranomaisten viestintää poikkeusoloissa (106 §) sekä toimivallan ratkaisemista (107 §) saavat jäädä voimaan (pl. niiden soveltaminen Ahvenanmaalla). Samassa istunnossa eduskunta päätyi hyväksymään vastaavalla rajoituksella myös sen, että valtioneuvoston asetukset koskien valmiuslain sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa säätelevää 86 §:ää ja sosiaali- ja terveyspalveluita […]

Matti Muukkonen: Oikeuskanslerinviraston oudot touhut

Viimeaikoina julkisuudessa on ollut useampaan otteeseen esillä lainvalmistelun huono laatu sekä jopa kelvottomat eduskunnalle annetut lakiehdotukset. Toinen kestopuheenaihe ovat olleet ministeriöiden virkanimitykset, joissa melkeinpä jopa säännönmukaisesti on jätetty viittaamatta perustuslain 125.2 §:n tarkoittamiin yleisiin virkanimitysperusteisiin, jotka lain mukaan ovat ainoat kriteerit, joilla hakijoiden ansioituneisuutta saa vertailla. Keväällä ja kesällä keskustelutti taas eduskunnan tiedonsaantioikeudet ja niiden […]

Matti Muukkonen: Ravintolarajoituksista lokakuussa 2020

Perustuslakiblogissa on kuluvan vuoden aikana käsitelty useita COVID-19-tilanteesta johtuvia perusoikeusrajoituksia sekä niiden perustuslainmukaisuutta. Tuoreimpana esimerkkinä tästä oli blogin vastaavan toimittajan, apulaisprofessori Pauli Rautiaisen kirjoitus ”Tartuntatautilain muutoksen törmäsivät perustuslakiin – mistä on kysymys?”. Tuossa kirjoituksessaan Rautiainen avasi kahden hallituksen esityksen (137/2020 ja 139/2020) valmistelua sekä perustuslakivaliokunnan lakiehdotusten johdosta antamien lausuntojen (PeVL 32/2020 vp ja 31/2020 vp) […]

Matti Muukkonen: Voiko oikeudelle osoittaa mieltä asettaa ehtoja?

Sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ovat keskeisiä läntisten demokratioiden peruspilareita, ns. klassisia vapausoikeuksia. Ne ovat toistensa sisaruksia, sillä kaikki palvelevat samaa tarkoitusta: Yksilön oikeutta ilmaista pään sisäisiä asioitaan, so. laajasti ymmärrettyä mielipiteenvapautta. Siinä missä sananvapauden käyttämisen tuloksena tuotetaan puhetta, kirjoitusta tai vaikkapa taidetta, on kokoontumisvapaus ilmaisun instrumenttina keskittynyt väliaikaisten kokousten aikaansaamisen turvaamiseen, kun taas yhdistymisvapauden avulla […]

Matti Muukkonen: Rikkoiko ministeri Tuula Haatainen lakia?

Valtioneuvosto totesi yhteistoiminnassa Tasavallan Presidentin kanssa Suomessa vallitsevan valmiuslain (1552/2011) 3 §:n tarkoittamat poikkeusolot säännöksen 3 (taloudelliset perusteet) ja 5 (tartuntatautiperusteet) kohtien nojalla 16.3.2020. Tuosta hetkestä lähtien Suomessa on sovellettu eriasteista hätätilaoikeutta, jonka tasoja apulaisprofessori Pauli Rautiainen on aiemmin Perustuslakiblogissa hahmotellut. Tekstissään Rautiainen muodostaa nelitasoisen mallin jäsentämään kevään tapahtumakulkua pitäen (29.3.2020 asiasta kirjoittaessaan) kolmantena tasona […]

Matti Muukkonen: Oikeudesta kouluruokaan poikkeusoloissa

Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Niihin liittyen valtioneuvosto antoi ja eduskunta vahvisti kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta. Käyttöönottoasetuksiin liittyvät soveltamisasetukset ovat perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan käsiteltävänä tänään torstaina 19.3.2020. Niitä on käsitelty perustuslakiblogissa jo aiemmin yleisesti. Tässä kirjoituksessa tarkastelen yhden soveltamisasetuksen yhtä yksityiskohtaa, joka on tänään eduskunnassa jälkitarkastuksessa. Se kertoo esimerkinomaisesti yleisemminkin siitä, millaisiin kysymyksiin eduskunnan pitäisi jälkitarkastaessaan käyttöönottoasetuksen toimivaltuuksien […]