Matti Muukkonen: Rikkoiko ministeri Tuula Haatainen lakia?

Valtioneuvosto totesi yhteistoiminnassa Tasavallan Presidentin kanssa Suomessa vallitsevan valmiuslain (1552/2011) 3 §:n tarkoittamat poikkeusolot säännöksen 3 (taloudelliset perusteet) ja 5 (tartuntatautiperusteet) kohtien nojalla 16.3.2020. Tuosta hetkestä lähtien Suomessa on sovellettu eriasteista hätätilaoikeutta, jonka tasoja apulaisprofessori Pauli Rautiainen on aiemmin Perustuslakiblogissa hahmotellut. Tekstissään Rautiainen muodostaa nelitasoisen mallin jäsentämään kevään tapahtumakulkua pitäen (29.3.2020 asiasta kirjoittaessaan) kolmantena tasona […]

Matti Muukkonen: Oikeudesta kouluruokaan poikkeusoloissa

Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Niihin liittyen valtioneuvosto antoi ja eduskunta vahvisti kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta. Käyttöönottoasetuksiin liittyvät soveltamisasetukset ovat perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan käsiteltävänä tänään torstaina 19.3.2020. Niitä on käsitelty perustuslakiblogissa jo aiemmin yleisesti. Tässä kirjoituksessa tarkastelen yhden soveltamisasetuksen yhtä yksityiskohtaa, joka on tänään eduskunnassa jälkitarkastuksessa. Se kertoo esimerkinomaisesti yleisemminkin siitä, millaisiin kysymyksiin eduskunnan pitäisi jälkitarkastaessaan käyttöönottoasetuksen toimivaltuuksien […]

Matti Muukkonen: Suomen Vastarintaliikkeen lakkauttaminen voimassaolevan oikeuden näkökulmasta

Kansanedustajat Sirkka-Liisa Anttila, Eero Heinäluoma ja Pekka Haavisto avasivat maanantaina 3.8.2015 keskustelun Suomen Vastarintaliikkeen (SVL) lakkauttamisesta. Kommentti oli sinänsä merkityksellinen, sillä kansanedustajakolmikko halusi puuttua keskusteluun, voisi sanoa, ulkona omalta tontiltaan kansanedustajalaitoksen jäseninä. Keskusteluavaus näytti toimittajia kiinnostaneen, sillä iltapäivän aikana ainakin rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasta Itä-Suomen yliopistosta, rikosoikeuden professori Kimmo Nuotiota Helsingin yliopistosta sekä […]