Susanna Lindroos-Hovinheimo: Tekoälyasetuksen uusia vaiheita – parlamentin näkemykset laajentavat sääntelyä

Euroopan unionissa valmisteilla oleva tekoälyasetus otti uuden harppauksen 11. toukokuuta, kun valiokuntatyöskentely Euroopan parlamentissa saatiin päätökseen. Parlamentti äänestää oman kantansa asetusehdotukseen kesäkuussa. Sen jälkeen alkavat trilogivaiheen neuvottelut. Näyttää siis siltä, että tekoälyasetus on tulossa, ja mahdollisesti melko pian. Tekstiä on muokattu useaan otteeseen sen jälkeen, kun komissio antoi alkuperäisen ehdotuksensa. Parlamentti on lisännyt muun muassa […]

Susanna Lindroos-Hovinheimo: Näkyykö metsä puilta? Unionin toimivalta ja sen rajat

EU:n metsästrategia on herättänyt Suomessa kiivasta keskustelua. Erityisen kiinnostavana voidaan pitää kiistelyä siitä, onko unionilla toimivaltaa säädellä metsiä. Pohdiskelen tässä kirjoituksessa toimivaltaan liittyviä ongelmia. Metsien sääntelyä koskeva keskustelu kuvaa hyvin EU:n oikeusjärjestyksen erityispiirteitä, jotka eivät yleisessä keskustelussa tule kovin selkeästi esille. Toimivalta on myös tärkeä oikeusfilosofinen kysymys, sillä kyse on vallasta ja sen rajoista. Unionin […]

Susanna Lindroos-Hovinheimo: Tiedon sääntely murroksessa

Euroopassa on alkanut uudenlainen tiedon sääntelyn vaihe. Tähän mennessä unionin lainsäätäjän katse on kohdistunut eritoten yksityisyyden suojaamiseen ja tietosuojaa on vahvistettu. Yleisen tietosuoja-asetuksen merkitystä kaikilla elämän alueilla ei voine liioitella. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että uudet tuulet puhaltavat tiedon sääntelyssä. Vireillä on useita laajoja ja kunnianhimoisia sääntelyhankkeita, joiden monimutkaisista vaiheista voi olla vaikea pysyä perillä. […]

Susanna Lindroos-Hovinheimo: Mistä Vastaamo vastaa?

Viime päivinä keskustelu Vastaamon tietomurrosta on käynyt kuumana. Tapaus herättää monenlaisia oikeudellisia kysymyksiä vastuusta. Mikä taho on vastuussa, mistä ja millä perustella? Keskityn tässä pohtimaan pelkästään Vastaamoa, enkä tarkastele tietomurron tekijää. En myöskään ota kantaa siihen hankalaan kysymykseen, onko löydettävissä pykälää, jonka perusteella murrettujen tietojen lukemisesta voitaisiin rangaista. Vastaamo-tapaus ilmentää nykyään varsin yleistä tilannetta, jossa […]

Susanna Lindroos-Hovinheimo: Tietosuojakysymyksiä korona-aikana

Huhtikuun 14. päivä Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisi kirjeen, jossa se ottaa kantaa koronaviruspandemian torjumiseen tarkoitettuihin sovelluksiin. Neuvosto suhtautuu sinänsä myönteisesti komission aloitteeseen torjua pandemiaa sovelluksilla. Lähtökohtaisesti neuvosto kuitenkin katsoo, että kontaktien jäljittämiseen tarkoitettujen sovellusten käytön tulisi olla vapaaehtoista. Neuvosto painottaa, että henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista. Huoli yksityisyyden loukkauksista pandemian taistelun tiimellyksessä on ilmaistu […]