USA:n korkein oikeus: Samaa sukupuolta olevilla perustuslain takaama oikeus avioliittoon

Yhdysvaltain korkein oikeus antoi tänään (26.6.) historialliseksi luonnehditun tuomionsa samaa sukupuolta olevien avioliittoa koskevassa Obergefell v. Hodges-tapauksessa. Tuomiossa ei ole kysymys yksin siitä, että USA:n ylin tuomioistuin olisi hyväksynyt eräissä osavaltioissa säädetyt samaa sukupuolta olevien avioliittoa koskevat avioliittolait. Ratkaisu menee merkittävästi tätä pidemmälle: koska perustuslain 14 lisäys – oikein tulkittuna – takaa samaa sukupuolta oleville yhtäläisen oikeuden avioliittoon, […]

105–92!

Eduskunta päätti äänin 105–92 hyväksyä samaa sukupuolta olevien avioliitot. Ehkä yllättävänkin suurella enemmistöllä syntynyt päätös on hyvä uutinen paitsi Suomelle, tasa-arvolle ja ihmisoikeuksille, myös demokratialle. Kansalaisaloitteella on oikeasti väliä.

Suomi jatkaa tietojen säilyttämistä viranomaisten tarpeisiin

Perustuslakiblogissa seuratun tietoyhteiskuntakaaren eduskuntakäsittely on päättymässä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön hyväksymisen jälkeen siihen, että tietojen säilyttymisvelvollisuuden säilyttämistä pidetään välttämättömänä ”viranomaisten toimintaedellytysten kannalta” vakavan rikollisuuden torjumiseksi.  Kun säilyttämisvelvollisuuteen velvoittanut direktiivi todettiin unionin tuomioistuimen ratkaisulla pätemättömäksi huhtikuussa 2014, tietojen säilyttämisen välttämättömyyttä viranomaisten tarpeisiin on nyt arvioitu ”kansallisista lähtökohdista”. Säilyttämisvelvollisuutta kuitenkin rajataan mm. yksilöimällä palvelut, joista tietoja säilytetään. […]

Perustuslakivaliokunta linjasi tunnistetietojen säilyttämistä ja käyttöä

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa (PeVL 18/2014 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta (HE 221/2013 vp ). Tietoyhteiskuntakaari kokoaa yhteen ja samaan lakiin useat nykyiset tietoyhteiskunnan keskeiset lait. Alun perin lakiehdotus ei herättänyt suurta valtiosääntöoikeudellista mielenkiintoa, koska ehdotettu perusoikeuksien kannalta merkityksellinen sääntely ei pääsääntöisesti poikennut […]

Pauli Rautiainen: Olisiko aika uudistaa mielenosoitusoikeuden käytön sääntelyä?

Mielenosoitukset ovat olleet maailmalla näkyvässä roolissa viimeaikojen yhteiskunnallisessa liikehdinnässä, kun muun muassa Egyptissä, Libyassa ja Ukrainassa on haettu uutta suuntaa yhteiskunnalle. Ne ovat saaneet uutta käyttövoimaa viestintäteknologian kehittymisestä, sillä taannoinen arabikevät osoitti suurien mielenosoituksien tapahtuvan nykyään samanaikaisesti tietoverkoissa ja kaupunkien toreilla. Tämä asettaa luonnollisesti haasteita mielenosoitusten oikeudelliselle jäsentämiselle. Globaalissa tarkastelussa etenkin tietoverkkojen hallintaan liittyvät kysymykset […]

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja ehdottaa selvitystä perustuslakituomioistuimesta

Myös perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Outi Mäkelä (kok.) esittää, että Suomessa pitäisi tehdä kunnollinen selvitys perustuslakituomioistuimen perustamisesta. Mäkelän mukaan moni asia puhuu tällaisen selvityksen puolesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan työtaakka on nykyisellään suuri ja ainakin toisinaan voi syntyä epäilys siitä, että kansanedustajista koostuvan valiokunnan toiminta on politisoitunut. Perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden toimintakin jättää Mäkelän mukaan toivomisen varaa. Sen kuulemat asiantuntijat […]

IACL: Constitution-Making and Constitutional Change -blogi avattu

International Association of Constitutional Lawn tutkimusryhmä ”The Constitution-Making and Constitutional Change” on perustanut oman bloginsa. Uusi blogi löytyy osoitteesta http://constitutional-change.com/ . Blogi avautui runsaalla tarjonnalla. Mukana on muun ohella suomalaista valtiosääntökehitystä valottava Juha Lavapuron, Tuomas Ojasen ja Janne Salmisen kirjoitus “Letter from the North: Europeanization as a Catalyst of Constitutional Change in Finland”. John McEldowneyn puolestaan tarkastelee ajankohtaisia […]