Martin Scheinin: Perustuslakivaliokunnan toimintatapojen kehittämisestä

I  Kimmo Sasin puheenvuoro Perustuslakiblogissa osin jatkoi sitä keskustelua, jota on mm. oikeuskansleri Jaakko Jonkan innoittamana käyty tiedotusvälineissä ja myös tässä blogissa perustuslain kunnioittamisesta lainvalmistelussa ja siinä sivussa perustuslain tulkinnanvaraisuuden asteesta. Tuohon keskusteluun osallistuin jo lyhyellä mielipidekirjoituksella Helsingin Sanomissa. Halusin kyseenalaistaa hokeman perusoikeussäännösten tai muiden perustuslainsäännösten erityisestä joustavuudesta korostamalla, että noilla säännöksillä on usein säännön […]

Kimmo Sasi: Perusoikeuksien ennakkovalvonnan oikeusvarmuutta kehitettävä

Yhteiskunnallisen päätöksenteon kehittynein ja rauhallisen yhteiskuntakehityksen turvaavin muoto on demokratia. Perustuslain (PeL) 2 § ilmaisee tämän: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.” Suomalainen kansanvalta on niin vahva, että PeL 94.3 § mukaan: ”Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.” Toisen maailmansodan jälkeen Hitlerin ja Stalinin hirmutöiden seurauksenan ajatus ihmisoikeuksista enemmistön päätäntävaltaa […]

Miia Halme-Tuomisaari: Ihmisoikeudet yksi näkemys paremmasta maailmasta

Ihmisoikeusvaltuuskunta suositteli 14.2, että Valtioneuvosto laatii koko Suomea koskevan ihmisoikeuskoulutuksen ja –kasvatuksen toimintaohjelman. Ehdotettu toimintaohjelma on sisällöltään laaja: ihmisoikeudet halutaan mukaan kaikille opetustasoille päiväkodeista yliopistoihin. Aloitetta oli ihmisoikeuskentällä odotettu yli vuosikymmen, ja se otettiin innostuneesti vastaan. Käytännössä ohjelma edellyttäisi muun muassa opettajien pakollista ihmisoikeuskoulutusta. Tällainen suunnitelma aikana, jolloin opiskelun vapaavalintaisuutta yleisesti puolustetaan, vaatii rinnalleen avointa […]