Perustuslakivaliokunta: au-lasten perintöoikeuden rajoittaminen on syrjintää

Eduskunnassa tehtiin eilen toinenkin syrjinnän poistamisen kannalta merkittävä päätös, kun perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa (PeVL 46/2014 vp) hallituksen esitystä eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunnossa on kysymys avioliiton ulkopuolella syntyneiden oikeudesta yhdenvertaiseen kohteluun. Kuten muistetaan, perustuslakiblogissa hallituksen esityksestä kirjoitettiin jo aiemmin syksyllä (1.10.2014) perussanottavan kiteyttäneen otsikon “Isyyslainsäädännön uudistus: Toistuuko vuoden 1976 isyyslain voimaanpanolain syrjivä perintö?” alla. Perustuslakivaliokunnan lausunnon […]

Liisa Nieminen: Tapaus Hamalainen v. Suomi ihmisoikeustuomioistuimen suureen jaostoon – samaa sukupuolta olevien oikeus solmia avioliitto keskenään?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto käsittelee parhaillaan suomalaisen transsukupuolisen ihmisen, Heli Hämäläisen, valitusta. Hämäläinen ole voinut Suomen lain mukaan saada uutta sukupuoltaan vastaavaa henkilötunnusta, koska hänen aviopuolisonsa ei ole antanut siihen suostumustaan.  Henkilötunnuksen muuttumisen myötä avioliitto olisi myös muuttunut rekisteröidyksi parisuhteeksi koska Suomen laki ei salli samaa sukupuolta olevien avioliittoa.  Puolisot haluavat kuitenkin jatkaa avioliittoaan. Rekisteröity […]