Uhkapeliä ihmisoikeuksilla, osa 2

Perustuslakivaliokunnan tuoreen kannan (PeVL 34/2014 vp) mukaan tarkkailuhaalareiden käytölle Suomen vankiloissa ei ole perustuslaista tai kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johtuvia esteitä. Vankeuslainsäädännön muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä ehdotettiin, että eristämistarkkailussa olevalta vangilta voidaan edellyttää erityisen tarkkailuvaatetuksen käyttöä. Tällainen eristämistarkkailu ei saa kuitenkaan kestää yli kuutta vuorokautta, ellei kiellettyjä aineita tai esineitä ole havaittu henkilönkatsastuksessa, jolloin eristämistarkkailua saadaan jatkaa […]

Uhkapeliä ihmisoikeuksilla

Aamulehti uutisoi muutama päivä sitten, kuinka perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä (kok.), on vaatimassa tarkkailuhaalareita nopeasti käyttöön vankiloissa. Haalarit ovat hänen mielestään tehokas keino laittomien aineiden hallussapidon ja salakuljetuksen ehkäisyyn. Resurssit eivät myöskään Mäkelän mukaan riitä tehokkaasti siihen, että muilla keinoin, kuten huumekoirien tai muun valvonnan avulla kyettäisiin estämään salakuljetus. Mäkelä on jättänyt asiasta 18.2. […]