Elektroninen massavalvonta: kustannustehotonta, eettisesti väärin ja perusoikeuksien vastaista

Euroopan unionin seitsemännessä puiteohjelmassa rahoitetun SURVEILLE-tutkimusprojektin äskettäin julkistamassa tutkimusraportissa osoitetaan, että modernin elektronisen massavalvonnan keinot ovat paitsi tehottomia ja suhteettoman kalliita myös eettisesti hyvin arveluttavia sekä vastoin etenkin yksityisyyden suojan ja henkilötietojen suojan perusoikeuksia. Projektissa insinööreistä, juristeista ja etiikan tutkijoista koostuneet kolme eri tutkimusryhmää tutkivat useita erilaisia valvontateknologioita omien tieteenalojensa näkökulmista: Insinöörit tarkastelivat valvontateknologioita niiden […]

IACL:n blogi avattu: Electronic mass surveillance breaches int’l & constitutional law

International Association of Constitutional Law on seurannut Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran ja perustuslakiblogin esimerkkiä ja perustanut oman bloginsa. Kansainvälisen sisarjärjestömme uusi blogi löytyy vastaisuudessa osoitteesta http://www.iacl-aidc.org/en/blog/. IACL:n ensimmäisenä blogistina toimii järjestön puheenjohtaja Martin Scheinin. Scheininin kirjoitus ”Electronic mass surveillance is in breach of international law, also because it is unconstitutional” perustuu hänen esiintymiseensä Euroopan parlamentin LIBE-komitean  asiantuntijakuulemisessa 14.10.2013. Kuulemisessa […]