Niklas Vainio: EU-tuomioistuin asetti rajat valvontalainsäädännölle

Tämänkin blogin sivuilla ehdittiin jo uutisoida Euroopan unionin tuomioistuimen tiistaisesta Digital Rights Ireland -tuomiosta, jolla se kumosi  vuonna 2006 säädetyn direktiivin teletunnistetietojen säilyttämisvelvollisuudesta. Direktiivi velvoitti eurooppalaiset teleoperaattorit säilyttämään puhelin- ja Internet-viestinnän tunnistamis- ja paikkatietoja 6-24 kuukauden ajaksi vakavan rikollisuuden torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Direktiivin säätämisen taustalla olivat vuoden 2001 World Trade Centerin tapahtumat. Vakavalla […]

Teletunnistamistietojen säilyttämistä koskeva direktiivi pätemätön

Euroopan unionin tuomioistuin totesi tänään (8.4) antamallaan tuomiolla teletunnistamistietojen säilyttämistä koskeneen direktiivin pätemättömäksi. Direktiivi on velvoittanut jäsenvaltioita säätämään laaja-alaisesta sähköiseen viestintään liittyvien tunnistamistietojen säilyttämisvelvollisuudesta. Säilyttämisvelvollisuus on koskenut muun muassa tietoja siitä, kuka on soittanut puhelun tai lähettänyt sähköpostiviestin ja mihin aikaan. Samoin se koskee esimerkiksi matkapuhelimen sijainnin jäljittämiseksi tarvittavia tietoja. Tiedot tuli direktiivin mukaan säilyttää […]