Juhani Kortteinen: Uusia tuulia

Askel kohti tehokkaampaa ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus tuli voimaan 3. 5. 2008, ja sopimuksen on tähän mennessä ratifioinut 130 valtiota sekä Euroopan unioni.  Suomi on ainoa Pohjoismaa ja Itämeren alueen valtio, joka ei ole vielä sopimusta ratifioinut, mutta Suomessakin sopimuksen ratifioinnin valmistelu on edennyt loppusuoralle.  Sopimuksen ratifioiminen on Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa, ja […]