Juha Lavapuro: Ne bis in idem ja perustuslakivaliokunnan kompromissit

Perustuslakivaliokunnan on antoi eilen (31.5.) odotetun lausuntonsa kaksoisrangaistavuuden kiellosta eli ns. ne bis in idem -säännöstä (PeVL 17/2013 vp). Konkreettisesti asia koski hallituksen esitystä laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, mutta käytännössä kysymys oli ne bis in idemin kansallisesta tulkinnasta. Kahdesti rankaiseminen samasta teosta kielletään tunnetulla tavalla muun muassa […]