Lauri Koskentausta: Kansalaisaloitteiden käytön oikeudellisista rajoista – tarkastelussa henkilötunnusta ja EU:n elpymispakettia koskevat aloitteet

Kansalaisaloitteesta on vajaa 10 vuoden aikana tullut vakiintunut osa Suomen poliittista järjestelmää.  Perustuslain 53 §:n 3 momentin mukaisesti vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään. Mahdollisuus kansalaisaloitteiden tekemiseen lisättiin perustuslakiin uudistuksessa, joka tuli voimaan 1.3.2012. Eduskunnalle on toimitettu tämän kirjoittamiseen mennessä yhteensä 39 kansalaisaloitetta. Lisäksi […]

Juha Lavapuro & Tuomas Ojanen: Vastarintaliikkeen toimintaan on puututtava – Suomen ihmisoikeusvelvoitteet edellyttävät sitä

Kansallissosialistista ideologiaa kannattavan Suomen vastarintaliikkeen mielenosoituksen muuttuminen organisoiduksi väkivallaksi sivullisia kohtaan on saanut useat poliitikot vaatimaan järjestön laillisuuden selvittämistä. Tiedotusvälineiden haastattelemien oikeusoppineiden mukaan asiassa ei kuitenkaan olisi juuri mitään tehtävissä. Esimerkiksi Ylen haastatteleman Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan ”toiminnan lakkauttaminen…olisi nykypäivänä hyvin hankala toimenpide ja sen teho suoranaisten rikosten estämisessä…aika vähäinen.” […]