Suomi jatkaa tietojen säilyttämistä viranomaisten tarpeisiin

Perustuslakiblogissa seuratun tietoyhteiskuntakaaren eduskuntakäsittely on päättymässä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön hyväksymisen jälkeen siihen, että tietojen säilyttymisvelvollisuuden säilyttämistä pidetään välttämättömänä ”viranomaisten toimintaedellytysten kannalta” vakavan rikollisuuden torjumiseksi.  Kun säilyttämisvelvollisuuteen velvoittanut direktiivi todettiin unionin tuomioistuimen ratkaisulla pätemättömäksi huhtikuussa 2014, tietojen säilyttämisen välttämättömyyttä viranomaisten tarpeisiin on nyt arvioitu ”kansallisista lähtökohdista”. Säilyttämisvelvollisuutta kuitenkin rajataan mm. yksilöimällä palvelut, joista tietoja säilytetään. […]