Martin Scheinin: Hämäläinen v. Suomi – Mitä intressiä EIT suojasi?

Eiliseen Hämäläinen v. Suomi -tuomioon sisältyvä vähemmistöön jääneiden kolmen tuomarin (Sajo, Keller, Lemmens) eriävä mielipide on opettavaista luettavaa. Näin heinäkuussa sallittaneen myös suorasukainen referointi. Heidän mukaansa enemmistö on väärässä, kun se arvioi EIS 8 artiklan väitettyä loukkausta valtion positiivisten toimintavelvoitteiden kautta eikä puuttumisena suojattuun ihmisoikeuteen. Hyvä huomio. Tästä valinnasta seuraa, että valtion oletettu harkintamarginaali on […]