Pauli Rautiainen: Oikeusvaltiosta, ulkovaltiosääntöisestä hätätilasta ja sivistyspalveluiden supistamisesta tartuntataudin torjumiseksi

Iina Järvinen kirjoitti perustuslakiblogissa keväällä siitä, kuinka maaliskuun puolivälissä Suomessa kirjastot suljettiin ilman asianmukaista oikeusperustaa. Perustuslakiblogissa on muutoinkin kiinnitetty huomio siihen, kuinka maahan on hiipinyt ajattelu, jonka mukaan eräät yhteiskunnan toiminnot (kuten vaikkapa ravintolaelinkeinon harjoittaminen) nähdään enemmän hallinnon lainalaisuuteen ja tiukkaan perusoikeuskontrolliin kytkeytyvänä kuin yhteiskunnan toiset toiminnot (kuten vaikkapa kulttuurialan elinkeinojen harjoittaminen). Maahan on hiipinyt […]

Pauli Rautiainen: Katsaus valmiuslain soveltamisen kuudenteen viikkoon

”Myös monenmoista ennustelua he harrastivat aivan kohtuuttomasti. Keväällä oli vain odotettu taudin päättymistä, päivästä toiseen, eikä kenenkään päähän ollut pälkähtänyt kysellä lähimmäisiltään, kaunko epidemia oli kestävä, koska jokainen oli varma, ettei asiaa voinut täsmälleen tietää kukaan. Mutta sitä mukaa kun päivät kuluivat, alettiin pelätä, ettei onnettomuudesta tulisi loppua lainkaan, ja niin tuli epidemian päättymisestä kaikkien […]

Iina Järvinen: Sivistykselliset oikeudet poikkeusoloissa – onko niitä?

Koronaviruspandemia ja siitä kumpuavat rajoitukset ovat tarkoittaneet ihmisten kaikista perustavanlaatuisimpiin oikeuksiin kajoamista. Rajoitukset ovat koskeneet muun muassa liikkumisvapautta, työhön liittyviä oikeuksia sekä sivistyksellisiä oikeuksia. Keskityn tässä kirjoituksessa viimeiseksi mainittuun, mikä on noussut keskusteluun johdonmukaisista syistä erityisesti opetusta ja koulutusta koskevissa kysymyksissä, ja joissakin niihin liittyvissä erityiskysymyksissä, kuten kouluruokailun järjestämisessä. Kiinnostukseni on kuitenkin muodollisen, koulusivistyksen ulkopuolella, […]