Teletunnistamistietojen säilyttämistä koskeva direktiivi pätemätön

Euroopan unionin tuomioistuin totesi tänään (8.4) antamallaan tuomiolla teletunnistamistietojen säilyttämistä koskeneen direktiivin pätemättömäksi. Direktiivi on velvoittanut jäsenvaltioita säätämään laaja-alaisesta sähköiseen viestintään liittyvien tunnistamistietojen säilyttämisvelvollisuudesta. Säilyttämisvelvollisuus on koskenut muun muassa tietoja siitä, kuka on soittanut puhelun tai lähettänyt sähköpostiviestin ja mihin aikaan. Samoin se koskee esimerkiksi matkapuhelimen sijainnin jäljittämiseksi tarvittavia tietoja. Tiedot tuli direktiivin mukaan säilyttää […]