Pekka Riekkinen: Laitossijoitettujen lasten erityinen huolenpito ja sen tarkkarajaisuus perusoikeusrajoituksena

Laitossijoituksissa punninta lapsen hoidon ja huollon tarpeiden ja toisaalta hänen perusoikeuksiensa välillä on haastavaa. Sijoituksella pyritään lapsen edun turvaamiseen, mutta samalla joudutaan toteuttamaan rajoituksia, joista monet, jos ne tuotaisiin aikuisten maailmaan, olisivat jäätäviä. Lastensuojelulain mahdollistamien rajoitusten joukossa ”erityinen huolenpito” on eräänlaisen viimekätisen yleisrajoituksen asemassa. Tämän puheenvuoron tarkoitus on lisätä tietoisuutta siitä, miksi erityiseen huolenpitoon sopisi […]