Sanna Mustasaari: Koillis-Syyrian leireillä olevien lasten ja äitien oikeudet esillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa – H.F. ja muut vastaan Ranska

Koillis-Syyrian vankileireillä olevien vierastaistelijoiden ja heidän perheenjäsentensä, erityisesti alaikäisten lasten tilanne, on puhuttanut ympäri maailmaa jo yli kolme vuotta. Leireillä on edelleen yli 7 000 lasta ja humanitääriset olot ovat katastrofaaliset. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto antoi 14.9.2022 kauan odotetun tuomion asiassa H.F. ja muut vastaan Ranska, jossa oli kysymys siitä, oliko Ranskan valtiolla velvollisuutta ryhtyä toimiin […]

Pekka Riekkinen: Laitossijoitettujen lasten erityinen huolenpito ja sen tarkkarajaisuus perusoikeusrajoituksena

Laitossijoituksissa punninta lapsen hoidon ja huollon tarpeiden ja toisaalta hänen perusoikeuksiensa välillä on haastavaa. Sijoituksella pyritään lapsen edun turvaamiseen, mutta samalla joudutaan toteuttamaan rajoituksia, joista monet, jos ne tuotaisiin aikuisten maailmaan, olisivat jäätäviä. Lastensuojelulain mahdollistamien rajoitusten joukossa ”erityinen huolenpito” on eräänlaisen viimekätisen yleisrajoituksen asemassa. Tämän puheenvuoron tarkoitus on lisätä tietoisuutta siitä, miksi erityiseen huolenpitoon sopisi […]