Pauli Rautiainen: Virheestä ja sen korjaamisesta – voidaanko ilmeisen perustuslainvastainen terveydenhuolto-oikeuden ydinlainsäädännön kumoaminen oikaista?

Suomen säädöskokoelmassa julkaistiin 30 päivänä kesäkuuta 2021 laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021). Sen 2 §:llä kumottiin mm. kansanterveyslaki (66/1972) ja eräitä pykäliä lukuun ottamatta erikoissairaanhoitolaki eli terveydenhuolto-oikeuden ydinlait, jotka määrittävät sote-palveluiden järjestämisvastuun. Lakeja ei ollut tarkoitus kumota. Oli tapahtunut virhe. Lain 69 §:ssä oli säädetty: […]