Päivi Leino-Sandberg: Sosiaaliturvaa energiatehokkuuden sivutuotteena

Viime aikoina mediassa on käyty aika ajoin kiihkeääkin keskustelua rakennusten energiatehokkuutta koskevasta EU:n direktiiviehdotuksesta. Kotimainen huoli on kohdistunut komission ehdotuksen (ja erityisesti Euroopan parlamentin kantaan sisältyviin) koviin korjausvaatimuksiin. Uutisoinnissa on aika ajoin sekaantunut se, miten EU:ssa lainsäädäntöä tehdään ja kuka päättää mistä ja milloin. Samalla keskustelussa on jäänyt huomaamatta yksi ehdotuksen keskeisistä elementeistä, nimittäin kysymys […]

Iiris Annala: Oleskeluluvan menettäneiden asema sosiaaliturvajärjestelmässä

Sosiaalityössä kohdataan yhä useammin henkilöitä, jotka ovat eri syistä menettäneet oleskelulupansa. Käsittelen tässä kirjoituksessa heidän epäselvää asemaansa sosiaaliturvajärjestelmässä. En viittaa kirjoituksessa oleskeluluvan menettämisellä niihin erityisiin tilanteisiin, joissa henkilön oma menetelty on mahdollisesti vaikuttanut oleskeluluvan voimassaolon päättymiseen, vaan yleisesti siihen, että henkilön oleskelulupa on jostain syystä umpeutunut myöntämättä jääneen jatkoluvan tai oleskeluluvan perumisen vuoksi. Keskityn tilanteisiin, […]

Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet: Hakeeko hallitus tietoisesti perustuslaillista konfliktia?

Ex-pääministeri Jyrki Katainen totesi aikoinaan yhdeksi poliittisen päätöksenteon ongelmaksi sen, että ”muutosta johdetaan lakikirja kädessä”. (HS 6.8.2013). Nykyinen hallitus vaikuttaa todellakin ottaneen ex-pääministerin neuvosta vaarin: se ei tunnu enää vilkuilevan etukäteen edes perustuslakiin poliittisia linjanvetoja tehdessään. Tästä kertovat tänään hallituksen neuvottelussa hyväksytyt “Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet”. Hallitus esittää kursailematta muun muassa selvitettäväksi sellaista, jonka hallituksen pitäisi […]