Pauli Rautiainen: Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyys kaatui perustuslakivaliokunnassa

Eduskunnan sivistysvaliokunta sai viime viikolla valmiiksi mietinnön uutta ammattikorkeakoululakia koskeneesta hallituksen esityksestä. Esitys oli valtiosääntösääntöoikeudellisesti kiinnostava, koska siinä hallitus toi eduskuntaan kolmatta kertaa reilun kymmenen vuoden sisään esityksen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyydestä, kuten tässä blogissa on jo aiemmin kirjoitettu. Koska perustuslakivaliokunnan jo aiemmin tunnistamat perusoikeusongelmat eivät olleet kadonneet mihinkään, hallituksen sitkeä yritys tuoda pakkojäsenyys ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin törmäsi […]

Pauli Rautiainen: Pakkojäsenyys tulossa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin

Korkeakouluopiskelijoiden jäsenyyden järjestämisestä korkeakoulujensa opiskelijayhteisöissä on taitettu peistä jo vuosikymmeniä. Yliopistoissa on ollut vanhastaan käytössä pakkojäsenyys: jokainen perustutkinto-opiskelija kuuluu yliopistonsa ylioppilaskuntaan ja maksaa sille jäsenmaksua. Ammattikorkeakouluissa ei sen sijaan ole pakkojäsenyyttä: opiskelijakuntaan kuuluminen ja sen jäsenmaksun maksaminen on jokaiselle opiskelijalle täysin vapaaehtoista.Pakkojäsenyyden valtiosääntöinen arviointi kiinnittyy perustuslain yhdistymisvapaussäännöksen (13 §) tulkintaan. Sen osalta perustuslakivaliokunta on todennut, […]