Kaijus Ervasti: Perusoikeusvaikutusten arviointi arviointineuvoston työssä

Lainvalmistelussa on perinteisesti pitänyt arvioida ehdotetun sääntelyn taloudellisia vaikutuksia, viranomaisvaikutuksia, ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vuonna 2019 hallituksen esityksen laatimisohjeet uudistettiin. Uusissa ohjeissa samoin kuin hallitusohjelmassa on painotettu uuden lainsäädännön perusoikeusvaikutusten arviointia. Tämä on heijastunut myös lainsäädännön arviointineuvoston työhön. Lainsäädännön arviointineuvosto toiminut neljä vuotta Lainsäädännön arviointineuvosto aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa eli se on toiminut nyt […]

Juha Lavapuro & Tuomas Ojanen: Hallitusohjelma ja perustuslaki – tippuiko perustuslaki pois prosessikaaviosta?

Suomessa on viime vuosina pidetty poliittisen päätöksenteon ongelmana sitä, että ”muutosta johdetaan lakikirja kädessä”. Muun muassa viime vaalikaudella pääministerinä toiminut Jyrki Katainen (kok) kritisoi Helsingin Sanomissa 6.8.2013 sitä, että poliittisten ”johtopäätösten tekemistä yritetään korvata legalismilla”. Runsaan viikon vanha uusi hallitus tuntuu ottaneen Kataisen neuvoista vaarin ”Ratkaisujen Suomi” -otsikolla alunperin kulkenutta hallitusohjelmaa tehdessään. Vaikka hallitusohjelma ei suoranaisesti […]