Pauli Rautiainen: Mitä tapahtui 28.12.2021 Senaatintorin laidalla ja mitä siitä seurasi?

Arvostelin 22.12.2021 perustuslakiblogissa tuoreeltaan Helsingin Sanomien uutisoimaa oikeuskanslerin näkemystä siitä, että tartuntatautilain 58i § sallisi koronapassin jäädyttämisen osittain eli THL:n riskipistemallin eli tuttavallisesti ”räkäindeksin” mukaisissa ns. korkeariskisissä tapahtumissa. Arvostelin samalla sitä, kuinka koronarajoitusten kohdentamiseen on käytetty läpi syksyn tuota THL:n riskipistemallia. Mallin tausta-ajatuksessa (eli pyrkimyksessä tuottaa työkalu rajoitusten kohdentamiseen suhteellisuusperiaatetta kunnioittavalla tavalla) ei ole sinällään […]

Pauli Rautiainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi suosituksiin perustuvat asumisyksikköjen vierailukiellot

Perustuslakiblogissa on käsitely maaliskuulta alkaen lukuisia kertoja valtioneuvoston, kuntien ja muiden toimijoiden linjauksia, joiden oikeusperustaan liittyy rajoitustoimien laillisuutta koettelevia ongelmia. Osa kysymyksistä on edennyt laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten ratkottavaksi. Yksi teema on ollut asumisyksiköiden yleiset vierailukiellot. Niistä Jukka Kumpuvuori kirjoitti perustuslakiblogissa keväällä erityisesti vammaisten henkilöiden asumisyksikköjen näkökulmassa. Oikeudellisesti Kumpuvuoren tuolloin käsittelemä oli pitkälti yleistettävissä asumisyksikköihin yleisesti. […]

Tuomas Metsäranta: Turvallisuutta hinnalla millä hyvänsä? Salaisia tiedonhankintakeinoja koskevasta kehitykseksestä yksityiselämän suojan näkökulmasta

Teknologian kehittyminen, rikollisuuden muutokset ja kansainvälinen kehitys rikostorjunnan alueella ovat vaikuttaneet siihen, että poliisille on myönnetty viimeisten vuosikymmenten aikana lisääntyvässä määrin salaisesti käytettäviä tiedonhankintakeinoja. Tiedonhankintakeinoja on asteittain lisätty myös siten, että toimivaltuuksia on myönnetty ensin rikosten selvittämiseen ja myöhemmin samoja valtuuksia on myönnetty rikosten estämiseen ja paljastamiseen. Vähitellen myös tiedonhankintakeinojen käytön mahdollistavien rikosten määrää on […]