Milka Sormunen: Positiiviset toimintavelvoitteet – valtion velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen aktiivisin toimin

Perinteisen käsityksen mukaan perus- ja ihmisoikeudet suojaavat yksilöitä julkisen vallan puuttumiselta. Tällöin puhutaan negatiivisista velvoitteista: valtiolla on velvollisuus olla puuttumatta yksilön oikeuksiin. Jos poliisi esimerkiksi tappaa kadulla ihmisen, valtio rikkoo negatiivista velvoitettaan kunnioittaa oikeutta elämään. Jos poliisi ei olisi tehnyt mitään, ongelmaa ei olisi syntynyt. Joskus ongelmaksi voi kuitenkin nousta nimenomaan se, että valtio ei […]

Martin Scheinin: Hämäläinen v. Suomi – Mitä intressiä EIT suojasi?

Eiliseen Hämäläinen v. Suomi -tuomioon sisältyvä vähemmistöön jääneiden kolmen tuomarin (Sajo, Keller, Lemmens) eriävä mielipide on opettavaista luettavaa. Näin heinäkuussa sallittaneen myös suorasukainen referointi. Heidän mukaansa enemmistö on väärässä, kun se arvioi EIS 8 artiklan väitettyä loukkausta valtion positiivisten toimintavelvoitteiden kautta eikä puuttumisena suojattuun ihmisoikeuteen. Hyvä huomio. Tästä valinnasta seuraa, että valtion oletettu harkintamarginaali on […]