Uhkapeliä ihmisoikeuksilla, osa 2

Perustuslakivaliokunnan tuoreen kannan (PeVL 34/2014 vp) mukaan tarkkailuhaalareiden käytölle Suomen vankiloissa ei ole perustuslaista tai kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johtuvia esteitä. Vankeuslainsäädännön muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä ehdotettiin, että eristämistarkkailussa olevalta vangilta voidaan edellyttää erityisen tarkkailuvaatetuksen käyttöä. Tällainen eristämistarkkailu ei saa kuitenkaan kestää yli kuutta vuorokautta, ellei kiellettyjä aineita tai esineitä ole havaittu henkilönkatsastuksessa, jolloin eristämistarkkailua saadaan jatkaa […]

Uhkapeliä ihmisoikeuksilla

Aamulehti uutisoi muutama päivä sitten, kuinka perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä (kok.), on vaatimassa tarkkailuhaalareita nopeasti käyttöön vankiloissa. Haalarit ovat hänen mielestään tehokas keino laittomien aineiden hallussapidon ja salakuljetuksen ehkäisyyn. Resurssit eivät myöskään Mäkelän mukaan riitä tehokkaasti siihen, että muilla keinoin, kuten huumekoirien tai muun valvonnan avulla kyettäisiin estämään salakuljetus. Mäkelä on jättänyt asiasta 18.2. […]

Jukka Viljanen & Pauli Rautiainen: Ihmisoikeustuomioistuimelta merkittävät ratkaisut vankien tarkkailuhaalareista ja sananvapauden rajoista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi 14.1.2013 kolme pitkään odotettua Suomea koskevaa ratkaisua. Lindström ja Mässeli vastaan Suomi koski niin sanottujen tarkkailuhaalareiden käyttöä vankilassa. Ruusunen vastaan Suomi sekä Ojala ja Etukeno oy vastaan Suomi koskivat pääministeri Matti Vanhasen yksityiselämää kuvannutta Pääministerin morsian -kirjaa. Tarkkailuhaalareiden käyttöä koskeneessa ratkaisussa ihmisoikeustuomioistuin katsoi Suomen loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimusta, kun sen sijaan Pääministerin morsian –kirjan osalta se […]