Elektroninen massavalvonta: kustannustehotonta, eettisesti väärin ja perusoikeuksien vastaista

Euroopan unionin seitsemännessä puiteohjelmassa rahoitetun SURVEILLE-tutkimusprojektin äskettäin julkistamassa tutkimusraportissa osoitetaan, että modernin elektronisen massavalvonnan keinot ovat paitsi tehottomia ja suhteettoman kalliita myös eettisesti hyvin arveluttavia sekä vastoin etenkin yksityisyyden suojan ja henkilötietojen suojan perusoikeuksia. Projektissa insinööreistä, juristeista ja etiikan tutkijoista koostuneet kolme eri tutkimusryhmää tutkivat useita erilaisia valvontateknologioita omien tieteenalojensa näkökulmista: Insinöörit tarkastelivat valvontateknologioita niiden […]