Pauli Rautiainen: Pakkojäsenyys tulossa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin

Korkeakouluopiskelijoiden jäsenyyden järjestämisestä korkeakoulujensa opiskelijayhteisöissä on taitettu peistä jo vuosikymmeniä. Yliopistoissa on ollut vanhastaan käytössä pakkojäsenyys: jokainen perustutkinto-opiskelija kuuluu yliopistonsa ylioppilaskuntaan ja maksaa sille jäsenmaksua. Ammattikorkeakouluissa ei sen sijaan ole pakkojäsenyyttä: opiskelijakuntaan kuuluminen ja sen jäsenmaksun maksaminen on jokaiselle opiskelijalle täysin vapaaehtoista.Pakkojäsenyyden valtiosääntöinen arviointi kiinnittyy perustuslain yhdistymisvapaussäännöksen (13 §) tulkintaan. Sen osalta perustuslakivaliokunta on todennut, […]