Perustuslakiblogi toivottaa hyvää joulua lukijoilleen

Vuosi 2020 on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa, valtiosääntökeskustelussa ja Perustuslakiblogin toiminnassa poikkeuksellinen, kun huomio keväällä keskittyi koronakriisiin liittyviin poikkeusoloihin. Perustuslakiblogi on pyrkinyt seuraamaan kuitenkin myös muita ajankohtaisia perustuslakikysymyksiä. Blogi on kerännyt enemmän lukijoita kuin koskaan aiemmin. Lukijoita on ollut kaksinkertaisesti suhteessa edelliseen ennätysvuoteen 2016. Blogiin on vuoden aikana kirjoittanut myös huomattavasti laajempi joukko kirjoittajia kuin koskaan […]

Maija Dahlberg: Kohti kokonaisvaltaisempaa käsitystä perustuslain tulkinnasta – perustuslakikontrollin läpinäkyvyys ja legitiimiys Suomessa

Perustuslakivaliokunta on tällä hetkellä yhteiskunnallisen keskustelun polttopisteessä. Haavisto -asian ympärillä tapahtuneet vaiheet nostivat pintaan kysymyksiä perustuslakivaliokunnan roolista ja politisoitumisesta. Mikä on perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvosten rooli perustuslakivaliokunnan toiminnassa? Onko perustuslakivaliokunnan jäsenten mahdollista pysyä ainoastaan oikeudellisen harkinnan puolella, ja miten tähän vaikuttavat perustuslakivaliokunnan kuulemien oikeudellisten asiantuntijoiden erilaiset ja jopa täysin vastakkaiset tulkinnat perustuslaista? Minkälainen on se prosessi, jonka […]

Päivi Leino-Sandberg: Keisarin uudet vaatteet

Eurooppa-neuvosto hyväksyi viime viikolla päätelmät oikeusvaltioperiaatteen kytkemisestä EU-budjetin käyttöön. Ratkaisu oli poliittisesti merkittävä: se mahdollistaa monivuotisten puitteiden hyväksymisen ja luo edellytyksiä elpymisrahaston varojen käytölle, olettaen että omien varojen päätös tulee sellaisenaan hyväksytyksi kaikissa jäsenvaltioissa. Ratkaisu on kuitenkin aiheuttanut paljon EU-oikeudellista polemiikkia: päätelmiä on pidetty perussopimusten ja toimielinten tasapainoa koskevan periaatteen vastaisena ja komission niistä ilmenevää […]

Lauri Koskentausta: Lyhyt katsaus Suomen perustuslain valvontajärjestelmän historiaan – miten nykymalliin on tultu?

Perustuslakivaliokunta hyväksyi 9.12.2020 mietinnön ulkoministeri Pekka Haavistoa kohtaan tehdystä ministerivastuumuistutuksesta. Yhtenä sen jälkeen alkaneen julkisen keskustelun kulmana on virinnyt jälleen keskustelu siitä, tulisiko perustuslain valvojana olla perustuslakivaliokunta, tavalliset tuomioistuimet vai erillinen perustuslakituomioistuin. Kyseisen keskustelun juuret ovat kaukana historiassa. Yritän tällä kirjoituksella kuvata historiallista taustaa siihen, miten nykyiseen perustuslain etu- ja jälkikäteisvalvonnan yhdistelmämalliin on päädytty. Säätyjen […]