Jukka Snell: EMU ja budjettivalta

Eurokriisin aikana on tehty kahdenlaisia toimia: toisaalta on hoidettu itse kriisiä, ja toisaalta on pyritty luomaan sääntöjä, jotka ehkäisevät uuden kriisin syntymisen. Keskityn nyt jälkimmäiseen kategoriaan, erityisesti budjettivaltaan liittyvään yleiseen sääntelyyn.  En käsittele aihetta Suomen valtiosäännön kannalta vaan laajemmasta eurooppalaisesta perspektiivistä.  Argumenttini on, että nykyinen budjettikuria koskeva yleinen sääntely on verrattain ongelmatonta demokratian ja perustuslaillisten […]

Liisa Murto: Merkittävä päätös vammaisen kohtaamasta syrjinnästä

Oulun käräjäoikeus antoi 7.5.2013 erittäin merkittävän päätöksen yhdenvertaisuuslain vastaisesta syrjinnästä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa (T 13/8551). Tapauksessa kantaja oli näkövammainen erityisluokanopettaja, joka oli työskennellyt erityisluokanopettajana Oulun kaupungilla syksystä 2001 lähtien määräaikaisissa virkasuhteissa. Hän oli ollut hoitovapaalla keväällä 2010 ja hoitovapaa oli päättymässä 31.7.2010. Kantaja oli ilmoittanut koulun rehtorille aikomuksensa palata syksyllä hoitovapaalta töihin. Koulun uusi rehtori […]

Pekka Riekkinen: Laitossijoitettujen lasten erityinen huolenpito ja sen tarkkarajaisuus perusoikeusrajoituksena

Laitossijoituksissa punninta lapsen hoidon ja huollon tarpeiden ja toisaalta hänen perusoikeuksiensa välillä on haastavaa. Sijoituksella pyritään lapsen edun turvaamiseen, mutta samalla joudutaan toteuttamaan rajoituksia, joista monet, jos ne tuotaisiin aikuisten maailmaan, olisivat jäätäviä. Lastensuojelulain mahdollistamien rajoitusten joukossa ”erityinen huolenpito” on eräänlaisen viimekätisen yleisrajoituksen asemassa. Tämän puheenvuoron tarkoitus on lisätä tietoisuutta siitä, miksi erityiseen huolenpitoon sopisi […]

Maija Setälä: Kansalaisaloitteen alkutaival Suomessa

Vuoden 2012 maaliskuussa voimaan astuneet perustuslain muutokset sisälsivät niin sanotun sisällöllisen kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteen tarpeellisuudesta toki keskusteltiin perustuslakia uudistettaessa, mutta asia ei herättänyt mitään valtavia poliittisia intohimoja. Osittain tämä johtui varmaan siitä, että kansalaisaloitteen kaltaisen uuden poliittisen instituution merkitystä oli vaikeata arvioida ennakolta. Yli päänsä perustuslain tarkistamisen yhteydessä käyty julkinen keskustelu koski ennen kaikkea presidentin valtaoikeuksia. […]

Kerjäämiskieltokeskusteluun tärkeä jatkopuheenvuoro (Sakari Melander HS 14.5.)

Blogin lukijoille tiedoksi, että kerjäämiskieltokeskusteluun saatiin tänään merkittävä jatkopuheenvuoro, kun Helsingin Sanomat julkaisi rikosoikeuden dosentti Sakari Melanderin mielipidekirjoituksen “Mitä tahansa ei voida säätää rangaistavaksi” (HS 14.5). Melanderin viesti oli varsin yksiselitteinen: Oikeusvaltiossa ei mitä tahansa voi säätää rangaistavaksi eikä rangaistavaksi säätäminen ole koskaan vain poliittinen päätös. Jotta kerjääminen voitaisiin säätää rangaistavaksi, sen olisi toisin sanoen […]

Martin Scheinin: Kerjäämisen kielto on tarpeeton ja turha

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemien yliopistollisten asiantuntijoiden kannanottojen perusteita ja oikeutusta koskeva keskustelu on  ainakin Helsingin Sanomien palstoilla kiertynyt yhteen kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok) esimerkeistä, kerjäämisen kieltoon. Helsingin Sanomissa julkaistu poliisijohtaja Pentti Sairan puheenvuoro (HS 7.5.) asiasta oli sinänsä selkeä, kun se valotti niitä vaiheita, joiden seurauksena kieltoa ei toistaiseksi ole säädetty järjestyslaissa. Kuten Saira selosti, oikeusministeriön […]

Juha Lavapuro: Zyskowiczista, sivilistiprofessoreista ja vähän karavaaneistakin

Helsingin Sanomat julkaisi tänään 4.5.2013 kansanedustaja Ben Zysckowiczin tällä erää viimeisen puheenvuoron perustuslaintulkintaa, valtiosääntöasiantuntijoita ja perustuslakivaliokunnan asemaa koskevaan keskusteluun. Siinä hän toistaa käsityksensä ihmisoikeusjuristien ajamasta liian tiukasta perustuslaintulkinnasta, esittää että näissä tulkinnoissa on kysymys vain mielipiteistä sekä siteeraa lopuksi emeritusprofessori Aulis Aarniota. Loputkin kortit on siis isketty pöytään. Mitä oikeastaan jäi käteen? Heti kirjoituksensa aluksi Zyskowicz kiirehtii […]